COVID-19: Трябва ли да има ново затягане на мерките?
Да

or

Не
гласували: 734

Търг за общински обекти

Публичен търг за отдаване под наем на помещения и терени в Шумен и кв. „Дивдядово“, които са общинска собственост, ще се проведе на 20 април 2021 г. от 10,00 часа в зала 363 на Община Шумен, съобщават от общинския пресцентър. Договорите за наем със спечелилите се сключват за срок от 5 години.

Тръжната документация се получава на гише №3 в общинската администрация до 14,00 часа на 19 април 2021 г. след предварително заплатена такса на касите на първия етаж в сградата на общината.

Заявленията за участие в търга заедно с всички необходими документи се представят в запечатан непрозрачен плик на гише №3 в Центъра за информация и услуги до 16.00 часа на 19 април 2021 г.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се състои при същите тръжни условия на 27 април 2021 г. от 10.00 часа в стая №257 на Община Шумен, като таксата за участие се внася до 14.00 часа на 26 април 2021 г.

Подробна информация за провеждането на търга е публикувана в секция „Търгове“ на официалната интернет страница на Община Шумен. За допълнителни справки гражданите могат да позвънят на тел. 054/ 857 669.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *