Справя ли се правителството с COVID-19 кризата?

or

гласували: 489

Търг за лекарски кабинети

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на два лекарски кабинета в Диагностично-консултативния център в Шумен ще се проведе на 24 август от 10.00 часа в заседателната зала на лечебното заведение, съобщават от пресцентъра на Общината. Помещенията са предназначени са осъществяване на първична или специализирана медицинска помощ, като договорите за наем се сключват за срок от 5 години.

В търга могат да участват физически или юридически лица, които извършват медицинска дейност. Физическите лица, участващи в процедурата, следва да имат висше медицинско образование. Участниците, които са юридически лица, трябва да представят документи, че при тях работят лица със завършено висше медицинско образование. Участниците в търга трябва да декларират, че в наетите помещения ще се извършва медицинска дейност съобразно предназначението.

Тръжната документация се получава от стая № 404 в сградата на Диагностично-консултативния център на ул. „Цар Освободител“ № 100 всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа. Заявления за участие в търга заедно с всички необходими документи се подават в запечатан непрозрачен плик в стая № 404 в лечебното заведение в срок до 16.30 часа на 20 август.

Огледи на помещенията, обекти на търга, може да се правят всеки работен ден от 8.30 до 16:30 часа на адрес: гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“ № 100, сградата на ДКЦ-1 след предварителна уговорка на телефон 054/ 830 325.

Пълният текст на обявлението за провеждането на търга е качен на интернет страницата на Община Шумен в секция „Търгове“.

При неявяване на кандидати ще бъде проведен повторен търг при същите условия на 26 август от 10.00 часа в заседателната зала на ДКЦ-1. Срокът за получаване на тръжната документация, както и за внасяне на депозита е до 16.00 часа на 25 август. Заявления за участие в търга заедно с всички изискуеми според тръжната документация документи се представят в запечатан непрозрачен плик в стая № 404 в сградата на лечебното заведение в срок до 16.30 часа на 25 август.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *