Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 585

Топим се бавно

След  1990 г. демографското развитие на страната се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението, което е характерно и за област Шумен, сочат данните, съобщени от ТСБ Североизток, отдел „Статистически изследвания – Шумен“. За област Шумен стойността на посочения показател през 2018 г. е същата като 2017 г. и е най-ниска от 1991 г. насам – минус 7.6 промила, като в градовете е минус 6.2‰, а в селата минус 10.0‰.

През 2018 г. в десетте общини от областта показателят има отрицателни стойности. Най-голямо намаление на населението в резултат на отрицателен естествен прираст има в община Смядово (минус 17.7‰), следвана от общините Хитрино и Каспичан, съответно – минус 13.9‰ и минус 13.0‰, а най-малко в общините Никола Козлево (минус 0.4‰), Върбица (минус 4.0‰) и Каолиново (минус 4.9‰).

В община Шумен през миналата година коефициентът на естествен прираст е минус 6.9‰ (минус 7.1‰ за 2017 г.), сочат данните на статистиката.

Естествен прираст на населението в област Шумен по години (На 1 000 души)

През 2018 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст, като общо за страната стойността на показателя е минус 6.5‰. Област Шумен е на десето място сред 28-те области. С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София (столица) – минус 1.9‰ и Сливен – минус 3.6‰. С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е област Видин – минус 16.4‰, следвана от областите Монтана – минус 14.0‰ и Кюстендил – минус 13.4‰. В девет области населението намалява с над 10 на 1 000 души през 2018 година.

Коефициентът на естествения прираст общо за ЕС-28 през 2017 г. е минус 0.4‰.

Тринадесет страни имат положителен естествен прираст, като най-висок е този показател в Ирландия (6.6‰), Кипър (3.8‰) и Люксембург (3.2‰). Освен нашата страна с високи стойности на отрицателен естествен прираст на населението са Латвия и Хърватия – по минус 4.1‰, и Литва – минус 4.0‰.

Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст, който се формира като разлика между броя на заселилите се и броя на изселилите се. През 2018 г. нетното салдо от външната миграция за страната е отрицателно – минус 3 666 души, а намалението на населението в резултат на външната миграция през 2018 г., измерено чрез коефициента на нетна миграция, е минус 0.5‰ .

Нетното салдо от външната миграция в област Шумен през 2018 г. е положително (5.9‰), докато механичният прираст от вътрешната миграция е отрицателен – минус 1.8‰.

През 2018 г. шест области имат положителен механичен прираст: Кърджали (15.3‰), Шумен (4.1‰), София (столица) (3.9‰), Пловдив (3.1‰), Варна (2.2‰), Бургас (1.3‰). С най-голямо намаление на населението в резултат на отрицателния механичен прираст са областите Смолян (-8.1‰), Видин (-7.6‰) и Враца (-7.5‰).

В резултат на влиянието на естествения и механичния прираст през 2018 г. населението в област Шумен намалява с 611 души или с 0.4%.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *