Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 804

Толерантност в училище

“Учим, творим, успяваме заедно” – така се казва проектът, по който работят педагозите и децата от СУ “Сава Доброплодни”. Училището има сключен договор БС33.18-1-009/29.10. с Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към МОН, а изпълнението на проекта ще продължи 8 месеца.

Целта е обхващане и задържане в образователната система на учениците от етническите малцинства в СУ „Сава Доброплодни“, осигуряване на равен достъп до качествено образование в мултикултурна образователна среда, усвояване от учениците на социални знания и формиране на толерантно отношение към индивидуалните и културните различия, обясняват от ръководството на учебното заведение.

Над 330 деца са включени в 13 клуба „Моят цветен роден край“ за интеркултурно образование и 3 клуба „Толерантност“ с елементи на гражданско образование. Учениците изследват идентичността и нейното място в глобалните процеси, чрез интерактивни игри откриват механизми за преодоляване на стереотипи и формират умения за работа в екип, посещават културни забележителности, изучават обичаи и обреди. За взаимното опознаване и приемане спомага съвместното отбелязване на празници на различните етноси.

Изпълнението на дейностите ще доведе до развитие на училищната култура за превръщане на етническата, езиковата, религиозната и културната специфика в предпоставка за равнопоставеност, интеграция и реализация на учениците, повишаване успеваемостта на учениците, подобряване на взаимодействието между училището и семейството и развитие на партньорството между училището и родителите в процеса на обучение и социализация на децата.

СУ “Сава Доброплодни” е малък “Вавилон” през последните години и етническата толерантност в учебното заведение не е само “по проект”. В “Савата”, ако се броят учениците от малцинствените групи и децата от смесени бракове са представени общо 13 етноса.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *