COVID-19: Трябва ли да има ново затягане на мерките?
Да

or

Не
гласували: 734

Теглим 1,1 млн. лв. за проекти

Община Шумен да поемем дългосрочен общински дълг в размер на 650 000 лв. за реализацията на проект: „Частична рехабилитация и ремонт на Общински младежки дом – гр. Шумен, включително подобряване енергийна ефективност, достъпна и безопасна среда“, по Оперативна програма: Региони в растеж. Това реши на своя сесия днес Общинският съвет в Шумен. 383 500 ще бъдат теглени от  „Регионален фонд за градско развитие“ АД, останалите 266 500 лв. ще бъдат взети от Банка ДСК АД. Срокът на кредита е 144 месеца. Погасителния план предвижда изплащане на 120 равни месечни вноски по главницата, дължими след изтичане на гратисния период от 1 година.

Сесията допусна от същите фондове дългосрочен дълг за съфинансиране общината ще изтегли и за  реализацията на проект „Обновяване, включително прилежащи пространства на Летен театър гр. Шумен“, по Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Общият размер на кредита е до 456 800 лв. Срокът за изплащане е също 24 месеца.

Средствата са необходими за съфинансиране от страна на общината и за двата проекта.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *