С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,954

С 27 процента по-малко бракове

Бракове

През 2023 г. в област Шумен регистрираните юридически бракове са 509 – със 190, или с 27.2%, по-малко от предходната година. От всички регистрирани бракове 55.2% (281) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 228 брака (44.8%). От общо 143 села в областта, в 58 не е сключен нито един брак, а в 30 – само по един. Това сочат данните от изследването на ТСБ „Северозиток“, отдел „Статистически изследвания-Шумен“

Коефициентът на брачност през 2023 г. в област Шумен е 3.4‰, колкото е и за страната. През 2023 г., в сравнение с 2022 г., коефициентът на брачност в област Шумен е спаднал с 1.3‰.

Коефициенти на брачност и бракоразводност в област Шумен (На 1 000 души)

Областите с най-много бракове на 1000 души от населението са София (столица) – 4.1‰, и Разград – 3.9‰, а най-нисък е коефициентът на брачност в област Перник – 2.4‰.

През 2023 г. коефициентът на брачност е най-висок в община Венец (6.0‰) и община Върбица (5.0‰), а най-нисък в община Шумен (2.7‰).

Най-много са сключените граждански бракове при мъжете във възрастта от 25 до 34 години (43.4%), докато при жените най-много бракове са сключени във възрастовия диапазон между 20 и 29 години (46.4%).

За 83.5% от мъжете и 83.1% от жените, сключили граждански брак в област Шумен през 2023 г., той е бил първи. Средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените в област Шумен е съответно 32.9 и 29.9 години (33.4 и 30.3 години за страната). Спрямо предходната година средната възраст се увеличава с 0.7 години за мъжете и 0.8 за жените. Брак са сключили 7 непълнолетни жени (323 за страната).

Бракоразводи

Броят на разводите през 2023 г. в област Шумен е 212 (232 през 2022 г.). От всички прекратени бракове 63.7% се отнасят за населението в градовете.

Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие“ (84.0%), следват причините „несходство в характерите“ (10.4%) и „фактическа раздяла“ (4.7%). Сред причините за развод в област Шумен също е лекомислено поведение в брака и неполагане на грижи за семейството (0.9%).

Според вината, най-голям е делът на разводите по вина на двамата партньори – 66.0%.

През 2023 г. в област Шумен 33.5% от мъжете и 32.5% от жените, които прекратяват брака си, са на възраст от 40 до 49 години, следвани от мъжете на възраст 50-59 години – 20.3% и жените на възраст 35-39 години – 17.0%.

Разводът е бил първи за 88.2% от мъжете и 90.6% от жените в област Шумен, разтрогнали своите бракове през 2023 година, сочат данните на статистиката.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *