Справя ли се правителството с проблемите пред България?

or

гласували: 289

Създават дигитален културен профил

Амалия Аббас участва онлайн, за да разясни целите на проекта.

Община Шумен участва в проект, чиято крайна цел е изготвянето на дигитален културен профил и инфографика на общината, както и стратегия за привличане и ангажиране на съществуващи и потенциални публики.

За тази цел екипът на фестивала Ritual Gatherings, съвместно с община Шумен, стартира провеждането на публична анкета с цел проучване на местните публики на културни събития и идентифициране на техните желания, предпочитания, честота и вид на посещавани мероприятия, както и факторите, които мотивират или отказват публиката от едно събитие. 

Проучването се реализира във връзка с изпълнението на проект BGCULTURE-2.001-0117-C01 “Ritual Gatherings: Традиционни ритуали и интерактивно съвременно изкуство – механизми за изграждане на общности и постигане на устойчиви културни екосистеми”, в рамките на който ще бъдат проведени няколко вида проучвания на териториите на общините Кюстендил, Троян и Шумен – партньори по проекта. 

Проектът бе представен на пресконференция днес от зам.-кмета на община Шумен д-р Найден Косев. Онлайн се включи и Амалия Аббас, председател на Сдружение АСОРИ, бенефициент по проекта.

Ще бъдат проведени и проучвания с местните културни оператори и културни дейци, с цел идентифициране на техните културни дейности, политиките им спрямо достъп и достигане до публиките, капацитета и предприемаческите им познания.  

 Паралелно с това ще бъдат проведени и проучвания за местното културно и фолклорно наследство, в частност специфичните ритуали и традиции във всяка община-партньор, тяхното опазване, развиване и популяризиране чрез интерактивни методи. 

 Информацията от тези проучвания ще бъде използвана за създаването на динамичен архив с регионални ритуали и обичаи на сайта на проекта www.ritualgatherings.com, с цел съхранението на специфичните за селището живи културни практики или “съживяването” на забравени такива. 

 Като резултат на гореописаните активности, ще бъде изготвен дигитален културен профил и инфографика за всяка община-партньор, а на база на изготвените културни профили, за всяка община ще бъде изготвена стратегия за привличане и ангажиране на съществуващи и потенциални публики. Ще бъдат създадени и културни съвети в общините-партньори, като своеобразен механизъм за развитие на местните културни екосистеми и устойчивост на постигнатите от проекта цели. 

Публичната анкета за предпочитанията на местната публика в община Шумен може да бъде попълнена тук: 

https://www.surveymonkey.com/r/ShumenAudienceQuestionnaire 

 Проучването е напълно анонимно и съобразено с действащото законодателство.  Ritual Gatherings и община Шумен, любезно ви молят да попълните анкетата, за да може тя да отрази максимално точно моментните нагласи и предпочитания гражданите на общината, относно културни събития и прояви. 

Проект BGCULTURE-2.001-0117-C01 “Ritual Gatherings: Традиционни ритуали и интерактивно съвременно изкуство – механизми за изграждане на общности и постигане на устойчиви културни екосистеми” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на  199 984 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Проектът е част от ОП „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“. 

Основна цел на проекта е прилагането на холистичен подход за съживяването на малки културни екосистеми, чрез събития и активности, насочени към ключовите участници в тях и с фокус – обмяната на опит и културни прояви с експерти от културния сектор в Исландия и Норвегия. От една страна, проектът цели подобряване достъпа до култура в малките населени места посредством провеждането на серия регионални микросъбития, последвани от национален, интердисциплинарен фестивал. От друга – проектът цели и повишаване капацитета на местните културни оператори и творци, посредством провеждането на семинари, лекции, работилници и ежегоден професионален форум. 

Бенефициент на проекта е Сдружение АСОРИ, а партньори в изпълнението на проекта са общините  Кюстендил, Троян и Шумен, Музеят на народните художествени занаяти и приложните изкуства – Троян, норвежкия фестивал Pikene på Broen и Музеят на Живото Изкуство/The Living Art Museum – Рейкявик, Исландия. 

www.eeagrants.bg 

www.asori.org 

www.ritualgatherings.com 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *