С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,925

Намалява броят на семействата

Към 7.09.2021 г. семействата в област Шумен са 44 174. За последните три преброявания броят на семействата в област Шумен намалява с 16 585, като в сравнение с 2011 г. семействата са по-малко с 8 354 (15.9%). През периода 2011 – 2021 г. броят на семействата намалява във всички области, като най-чувствително е намалението в областите Видин (22.0%), Добрич (21.4%), Ямбол (19.8%) и Смолян (19.5%). През 2021 г. средният брой членове в едно семейство в област Шумен е 2.7 лица, сочат данните на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“.

Фиг. 1. Семейства в област Шумен по местоживеене и години на преброяванията

Към 7.09.2021 г. в област Шумен най-голям е броят на семействата, съставени от двама съпрузи/партньори с деца – 17 939. Семействата от двама съпрузи/партньори без деца са 17 410, а семействата, съставени от един родител с деца – 8 825.

Фиг. 2. Структура на семействата в област Шумен по вид

В много от европейските страни е широко разпространена формата на съжителство между двама души на семейни начала без юридически оформен брак. В България този вид съжителство придобива разпространение през последните 30 – 35 години. Към 7 септември 2021 г. в съжителство без брак живеят 7 624 (17.3%) от всички семейства в област Шумен.

Семейните двойки с деца, живеещи в съжителство без брак са 28.1% от всички семейни двойки с деца в областта, сочат данните на статистиката.

Делът на семействата, образувани от един родител с деца, е 20.0% от всички семейства в областта през 2021 година. Майките с деца са 81.6% от всички семейства от един родител с деца, а в 18.4% от семействата бащата сам отглежда децата си.

С най-голям относителен дял на семействата от един родител с деца е област София (столица) – 25.6% от всички семейства в областта. Най-малък е делът на семействата, съставени от един родител с деца, в областите Смолян (15.3%) и Кърджали (17.1%).

Брой на децата в семействата

Към 7.09.2021 г. в област Шумен са преброени 26 764 семейства с деца. Броят на семействата с едно дете е 17 302, или 64.6% от всички семейства с деца. С две деца са 8 246 (30.8%).

Многодетни (с три и повече деца) са 1 216 семейства, или 4.5% от всички семейства с деца. Без деца са 17 410 (39.4%) от семействата в областта (36.3% в градовете и 44.7% в селата).

В регионален аспект се наблюдават известни различия по показателя „брой на децата в семейството“. С най-голям дял на семействата с три и повече деца са областите Сливен (5.7%), Ямбол (3.7%) и Враца (3.6%), а с най-малък – Смолян (1.2%) и Кюстендил (1.7%). С най-голям относителен дял на семействата без деца са областите Смолян (45.1%), Видин (44.1%) и Силистра (43.6%), а с най-малък – областите София (столица) (31.7%), София и Варна (по 35.1%), и Благоевград (35.2%), сочи статистиката.

Фиг. 3. Структура на семействата в област Шумен по брой на децата и местоживеене

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *