Подкрепяте ли проектокабинета на Слави?

or

гласували: 387

Стратегия с въпроси

Кметът Любомир Христов насрочи нова среща за обсъждане на документа на 17 април от 13,30 ч. в зала 363.

Проектът за Стратегия за развитие на образованието 2018/2023 г. бе обсъдена днес с директорите на училища и детски градини в Община Шумен. Тя бе представена от зам.-кмета по образование и култура Найден Косев и от експерти на общината.

Целта на проектодокумента е да подготвя учениците за достойна реализация след завършване на училището. Материалът предлага дълбочинен анализ с много актуални данни за състоянието на образованието във всичките му аспекти.

Основните приоритети на документа са свързани с равен достъп до образование, максимален обхват, създаване на привлекателна среда и среда достъпна за децата със специални образователни потребности, устойчиви финансови условия, изграждане на образователна среда за реалните потребности на икономиката, както и създаване на условия за извънкласна дейност.

По предложение на общинския съветник Бисерка Йовчева, преподавател в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ вероятно ще се добави и приоритет за развитието на учителските кадри. Липсва ми грижата за учителя, констатира Йовчева, на което Валентина Тодорова, директор на СУ „Йоан Екзарх Български“ контрира, че ако ние в Шумен нямаме кадри при наличието на Университет, какво да кажат другите градове, коментира Тодорова. На липсата на мотивирани кадри обърна внимание и директорът на СУ „Трайко Симеонов“ Галина Сакарова. В документа ясно се сочи, че има тревожен ръст – между 41 и 45 % на пенсионирането на учители в следващите пет години и трябва да се предвидят сериозни мерки за попълването с млади преподаватели.

Пропуск в приоритетите откри и Надежда Минчева, директор на ДГ „Светулка“. Според нея трябва да бъде добавен и приоритет работа със семейството, което се явява равноправен партньор в образователния и възпитателния процес на детето.

Според  Ема Радушева, директор на СУ „П. Волов“ времето не е билодостатъчно да разгледат документа и да вникнат в него, тъй като е бил изпратен по електронните пощи на директорите снощи. Но според нея в Стратегията липсва финансова част по изпълнението на дейностите, което е сериозен пропуск. Няма и конкретика на разпределението на средствата, липсва яснота и по създаването на ново начално училище. Няма заделени средства за квалификацията на учителите, макар че това е работа на училищата, но след като го пише в Стратегията, общината ще трябва да предвиди средства и за това перо, каза Радушева.

Кметът Любомир Христов, който влезе след началото на обсъждането, изслуша търпеливо предложенията и коментарите на шуменските директори. Искам всичко да се изясни преди сесията, всеки да си каже мнението, каза градоначалникът и насрочи нова среща за обсъждане на документа на 17 април от 13,30 ч. в зала 363.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *