С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,889

Срив в строителството

С 21,4% намалява броят на издадените разрешителни  за строеж на жилищни сгради през второто тримесечие спрямо първото тримесечие на годината в Област Шумен, сочат данните на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“.  Броят на жилищата в тях намалява с 64.1%, а общата им застроена площ – с 54.2%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 9,5%, докато разгънатата им застроена площ е по-малко с 43.7%.

През второто тримесечие на 2020 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 22 жилищни сгради с 37 жилища в тях и 5 160 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 46 други сгради с 20 459 кв. м РЗП.

Издадени разрешителни за строеж на жилищни и други сгради по тримесечия в област Шумен:

В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж  на нови жилищни сгради намаляват с 29.0%, жилищата в тях – с 81.8%, а разгънатата им застроена площ – със 78.1%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради регистрира увеличение с 12.2%, а тяхната РЗП – със 156.2%, сочат данните на статистиката.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 244, София (столица) – 210, Варна – 145, София – 113, и Бургас – 86. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 1 843, Пловдив – 1 109, Варна – 913, Кърджали – 377, и Бургас – 340. По този показател области Шумен и Габрово делят 14-то място сред 28-те области в страната.

През второто тримесечие на 2020 г. в област Шумен е започнал строежът на 14 жилищни сгради, с 63 жилища в тях и с 5 021 кв. м обща застроена площ, и на 12 други сгради с 2 726 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 6.7%, докато жилищата в тях се увеличават над три пъти, а разгънатата им застроена площ – с 53.5%. Започнатите други видове сгради са по-малко с 47.8%, а тяхната РЗП – с 85.6%.

В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 26.3%, докато жилищата в тях се увеличават с 37.0%, а разгънатата им застроена площ – с 3.9%. Започнатите други видове сгради намаляват с 50.0%, а общата им застроена площ – с 57.8%.

Строителство на най-голям брой нови жилищни сгради е започнало в областите: Пловдив – 178, София (столица) – 129, Варна – 120, София – 86, и Бургас – 68.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *