Справя ли се правителството с проблемите пред България?

or

гласували: 506

Среща на областни управители

По инициатива на областния управител д-р Владимир Йолов Областна администрация Шумен беше домакин на работна среща на областни управители от Централна и Североизточна България, съобщиха от пресцентъра на областната администрация. В разговорите участваха областните управители на Варна Благомир Коцев, на Добрич Галин Господинов, на Русе Анатоли Станев, на Търговище Станимир Парашкевов, на Разград д-р Деян Димитров, на Габрово Ралица Манолова,заместник-областният управител на Силистра Минчо Йорданов и заместник-областният управител на Шумен Николай Колев.

На срещата бяха коментирани текущи проблеми в дейността на областните администрации с цел да се търсят общи решения по важните теми. Обсъдена беше необходимостта от обща стратегия по отношение имотите държавна собственост, които се управляват от областните управители. За този вид собственост е наложително да бъдат приложени конкретни мерки с оглед нейното недобро състояние и невъзможност да бъдат поддържани тези обекти със собствени средства на администрациите. Акцент в дискусията беше прилагането на общ подход за създаване на проектна готовност на областните администрации за кандидатстване с проектни предложения по програми с мерки за енергийна ефективност. За целта е важно да бъде осигурено финансиране и да се организира в най-кратки срокове извършване на енергийни одити и разработване на технически проекти и количествено-стойностни сметки за реализиране на проекти за енергийна ефективност на сгради държавна собственост под управление на областните управители.

Областните управители коментираха актуални проблеми във ВиК сектора, като в разговорите се включиха Владимир Барзов– съветник на министър-председателя на Република България, доц.д-р инж. Галя Бърдарска– експерт по интегрирано управление на водните ресурси и експерти хидроинженери. Основните проблеми в дискусията бяха свързани с функциите на Асоциациите по ВиК, невъзможността да бъде оказван ефективен контрол на ВиК операторите при сега действащата нормативна база и правомощията на областните управители като председатели на Асоциациите по ВиК. Коментирана беше идеята за обновяване и събиране в единен регистър на информацията за ВиК системите и водоизточниците за постигане на ефикасност при управлението на сектора. Подробно поставените проблеми ще бъдат обсъдени на втора експертна работна среща.

На срещата бяха обсъдени и въпроси, свързани с недостатъчните средства за почистването на речните легла извън границите на урбанизирана територия, подобряване на координацията с териториалните структури на държавната администрация, оптимизиране работата на областните комисии по безопасност на движението по пътищата.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *