С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,889

Списък на заявилите дърва за огрев

Набирането на заявки за купуване на дървесина за лична употреба през следващия отоплителен сезон в Община Шумен приключи на 2 април. Подадени са 2117 заявления от желаещи да се снабдят с дърва за огрев. Съгласно изискванията на Закона за горите, списъците вече са предадени на ТП ДГС-Шумен за последващи действия.

Заявките за дърва ще се изпълняват по реда на тяхното постъпване. С приоритет се осигурява дървесина на лица със заповед за отпускане на целева помощ за отопление по реда на „Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление“.

Списъкът със заявките по реда на постъпване е публикуван на официалната страница на Община Шумен, в меню „Информация и услуги”, раздел „Публични регистри“ на следния линк: https://www.shumen.bg/informatsiya-i-uslugi/publichni-registri-2/registar-na-podadeni-deklaratsii-za-zakupivane-na-darvesina-za-lichna-upotreba/

При превишение на заявените дърва за огрев над определените за добиване количества, се прилага еднакъв коефициент на редукция спрямо всички заявители от дадено населено място.

От общинската администрация обръщат внимание, че след 30 април при наличие на свободни количества дървесина до определените за добив, лица, които отговарят на изискванията, но не са включени във вече съставения списък, могат да подадат   заявление за включване в списъка най-късно от 31 август до кмета, съответно до кметския наместник. Техните заявления ще бъдат включени допълнително в списъците. Изискванията към кандидатстващите не се променят, а именно, да са регистрирани по постоянен или настоящ адрес в съответното населено място.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *