Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 813

Спад на разрешителните

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 9.7%, броят на жилищата в тях – със 70.9%, а общата им застроена площ – с 66.1% При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване с 29.3%, а при общата им застроена площ – със 195.4%. Това сочи справката на Териториално статистическо бюро – Североизток, отдел „Статистически изследвания – Шумен“.

През третото тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 28 жилищни сгради с 59 жилища в тях и 8 009 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 53 други сгради с 23 585 кв. м РЗП

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта остават непроменени – 28, докато броят на жилищата в тях и разгънатата им застроена площ намаляват, съответно с 25.3 и 26.5%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради регистрират спад с 19.7%, докато тяхната РЗП се увеличава с 43.2%.

Издадени разрешителни за строеж на жилищни и други сгради по тримесечия в област Шумен:

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 263, Варна – 203, Пловдив – 187, София – 132, и Благоевград – 111. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 3 839, Варна – 1 385, Пловдив – 859, Бургас – 646, и Кърджали – 521. По този показател област Шумен е на 16-то място сред 28-те области в страната.

През третото тримесечие на 2019 г. в област Шумен е започнал строежът на 11 жилищни сгради, с 66 жилища в тях и с 5 874 кв. м обща застроена площ, и на 24 други сгради с 14 489 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 42.1%, но жилищата в тях се увеличават с 43.5%, както и разгънатата им застроена площ – с 21.6%. Броят на започнатите други видове сгради остава непроменен – 24, а тяхната разгъната застроена площ регистрира ръст със 124.5%.

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 31.3%, жилищата в тях се увеличават с 230.0%, а разгънатата им застроена площ нараства с 80.2%. Започнатите други видове сгради са по-малко с 11.1%, докато общата им застроена площ е повече с 13.4%.

Строителство на най-голям брой нови жилищни сгради е започнало в областите: Пловдив – 200, София (столица) – 198, Варна – 138, София – 83, Бургас – 73, Стара Загора – 58.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *