Справя ли се правителството с COVID-19 кризата?

or

гласували: 150

Скицата става вечна

Имотната скица става вечна. Това е резултатът от направените от МРРБ  изменения в Наредбата за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, в която отпадна срокът за “валидност” на издаваните от Агенцията по геодезия, картография и кадастър скици на имоти. Досега той беше шест месеца. Така всеки гражданин или фирма, когато се налага да подават документи, било  за извършване на сделка или пък за внасяне на инвестиционен проект, трябваше да презаверяват скиците на съответния имот, дори когато не е настъпила промяна в обстоятелствата, свързани със собствеността му. С новия норматив това абсолютно излишно утежняване на всички процедури, свързани с необходимостта от представяне на скици по какъвто и да е повод, отпада. Сега – независимо от датата, на която са издадени,  скиците на имотите ще бъдат валидни до момента, в който е настъпила някаква промяна в данните за имота,  за който са били издадени, независимо дали това се е случило преди година, или повече.

С  новите промени в наредбата, след извършена онлайн проверка, при липса на промени в границите и данните за имота, издадената скица (независимо от датата, на която е издадена) ще се смята  за актуална и ще може да се използва като официален документ.

Облекчаването на този административен режим е част от мерките, предприети от МРРБ, в чиито структури е и Агенцията по геодезия, картография и кадастър, в посока намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса и подобряване на условията за инвестиции в страната.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *