Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 813

Символите – под контрол

Глоби от 100 до 5000 лв. за нерегламентирано използване за рекламни и търговски цели на символите и знаците на местната власт, предлага да бъдат въведени съветникът от БСП Веселин Пенчев. Докладната бе разгледана на заседание на Комисията по култура към Общинския съвет в Шумен, с председател Венцислав Венков.

Според Пенчев допълнения в Статута за символите, почетните знаци и звания на Община Шумен се налагат поради факта, че символите на местната власт би следвало да са изконни и неприкосновени, но на практика към настоящия момент те са свободно достъпни, тъй като в статута липсват норми, които да забраняват използването им за търговски цели.  „Считам, че използването им за такива цели към настоящия момент е неуместно, но то следва да бъде и нормативно забранено, респективно и санкционирано. Не би следвало най-сакралните символи на една община да се използват от физически или юридически лица за рекламни и търговски цели, каквито случаи вече са налице“, пише в докладната на съветник Пенчев.

Съветниците от комисията се обединиха около неговите предложения да се забрани използването на символите на община Шумен за рекламни и търговски цели, запазена марка и други дейности в частен интерес на физически и юридически лица. Тиражирани версии на знамето и герба на община Шумен да могат да бъдат използвани за сувенирни варианти само с изрична заповед на кмета. Предлагат се и нови „Административно-наказателни разпоредби“ със следното съдържание: За нарушение на разпоредбите на настоящия статут виновните лица се наказват с глоба от 100 до 1000 лв. за физическите лица и имуществена санкция от 200 до 2000лв. за юридическите лица. При повторно нарушение наказанието е глоба за физическите лица в размер от 500 до 5000 лв., а имуществената санкция за юридическите лица от 1000 до 10 000 лв. В докладната се предлага в едномесечен срок от приемане на разпоредбата кметът на община Шумен да предприеме действия да регистрира символите на Шумен в патентно ведомство по реда на Закона за марките и географските означения.

С 5 гласа „за“ и един въздържал се, комисията по култура прие докладната, която ще бъде гласувана на сесията на 19 юли. Зам.-кметът по образование и култура Найден Косев прие предложенията, но заяви, че размерът на глобите трябва да се обсъди.

Комисията разгледа  докладната за предоставяне на общинско място в с. Струйно за нуждите на мюсюлманското вероизповедание. Обсъдено бе и изпълнението на бюджета в системата на културата, който според Найден Косев се изпълнява ритмично.

В края на последното за мандата заседание Венцислав Венков благодари на членовете на комисията по култура и на журналистите за съвместната работа и изрази надежда да продължат да работят заедно и в следващия мандат.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *