С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,954

“Св. Иван Рилски” за В. Тодорова

Директорът на Средно училище „Йоан Екзарх Български“ – град Шумен Валентина Тодорова бе удостоен с наградата „Св. Иван Рилски“ на Министерството на образованието и науката. Тя ѝ бе връчена на официална церемония в Деня на светите равноапостоли Кирил и Методий – 11 май. “Св. Иван Рилски” се връчва ежегодно на директори на училища за високи постижения и принос в развитието на българското образование.

Валентина Тодорова е завършила философия в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Член е на Международната асоциация на преподавателите по философия AIPPh. Автор е на статии в специализирани списания и сборници с доклади. Директор е на Средно училище „Йоан Екзарх Български” – гр. Шумен от 2002 г. Цялостната ѝ дейност като директор е насочена към създаване на образователен модел, който да е съобразен с профила на съвременния ученик, да дава свобода на учителите и да насърчава творчеството, да превръща в учене естественото човешко любопитство към света, да направи училището територия на учениците и да обединява родителите в името на техните деца. Именно поради това училището разработва проект и става първото иновативно училище в град Шумен.

Без да търпи ограничения и смело приемайки предизвикателствата, тя е от успешните директори, които виждат възможности там, където другите виждат ограничения.

Днес в училището е осигурена среда, подпомагаща иновативната промяна. Проектът, с който училището стартира иновативната си практика, „Да изпреварим времето“ е своеобразна форма на прехода от „книжната“ към „дигиталната“ епоха. Чрез използването на дигиталните технологии в учебния процес се осъществява небходимата промяна от училище на „репродуктивността“ към училище на „активната личност“. Чрез компютърно подпомаганото и web-базираното обучение в условията на „дигиталната“ класна стая учителите са модератори на процеса на изграждане и развитие на уменията на учениците.

На национално ниво най-яркото доказателство за приноса на педагогическите специалисти от училището в разработването и прилагането на съвременните иновативни дигитални образователни решения е участието им като членове на екипа български учители, включени от лятото на 2022 година в процеса на адаптиране на ресурсите на платформата за електронно обучение mozaWeb за българската образователна система. Така те се явяват част от създателите на „Дигиталната раница“ за онлайн образование на edu.mon.bg, разработвана по проект BG05M2ОР001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ на МОН.

През 2021 година в училището е изграден и функционира модерен СТЕМ център „Утреландия“. Основният принцип на „Утреландия“ е  „Nihil de nobis, sine nobis“ – никое решение не трябва да се взема самостоятелно от един представител без пълното и пряко участие на всички членове на общността – учители, ученици, родители, граждани.

Наименованието на втория иновативен проект на училището е „Без домашно вкъщи“. Обединяването на ресурсите на общността, семействата и училището подобрява резултатите на учениците във всички сфери на развитие. Родителите са не наблюдатели, а активни участници във всички училищни събития.

По лична инициатива на директора от 2012 година се провеждат изнесени часове по история и цивилизации в музеи, културни и научни институции. Те предоставят на учениците преживявания отвъд ежедневната действителност, които надграждат преподаването и ученето в клас.

В училището се създават оптимални условия за развитие на учениците и за стимулиране на изявите им: показателни в това отношение са резултатите на възпитаници на СУ „Йоан Екзарх Български”, завоювали призови места в национални олимпиади и конкурси по български език и литература, философия, история и цивилизации, химия и опазване на околната среда, испански език, информационни технологии.

Наградата „Свети Иван Рилски“  е признанието за таланта на госпожа Тодорова да създава екипи от единомишленици и да ги обединява в общността на Средно училище „Йоан Екзарх Български“.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *