С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,925

“Свидетелите” срещу общината

“Свидетелите на Йехова” не харесват текст от Наредбата за опазване на обществения ред на община Шумен и са се оплакали в съда.

Административният съд е насрочил за разглеждане в открито заседание дело № 205/2017 г. за 18 септември от 10 часа.

“Свидетелите на Йехова в България” атакуват чл. 5, алинеи 5, 6 и 7 от шуменската Наредба № 1. те настояват тези текстове да се обявят за нищожни, защото налагали “неправомерна забрана за мирни религиозни дискусии и срещи, разпространението на религиозна литература в грубо нарушение на правата на религията и свободата на изразяване, гарантирани с чл. 37, 39 и 41 от Конституцията на РБ и от Европейската конвенция за правата на човека.

Чл. 5 и неговите атакувани алинеи от Наредба № 1 гласят следното: “(5) Извършване на религиозни обреди и служби и предоставяне на помещения за това в културни институти, училища, младежки и детски обекти за нетрадиционните според Конституцията на Република България и Закона за вероизповеданията религии; (6) Забранява се извършването на религиозна пропаганда по домовете на гражданите. (7) На фирми и сдружения, регистрирани според българското законодателство да осъществяват на разстояние по малко от 400 м от детските обекти, учебни заведения и културни институти публична религиозна дейност в нетрадиционните според Конституцията на Република България и Закона за вероизповеданията религии.”

В жалбата се настоява да се спре действието на атакуваните разпоредби до окончателното приключване на делото, за да не се пречи на упражняването на конституционните права на оспорващия.

Това последното е отхвърлено от Административния съд. Магистратите са приели, че жалбоподателят не е доказал по съответния ред настъпили вреди или реална вероятност от настъпването им, които да са в пряка връзка и да произтичат непосредствено от действието на обжалвания акт. Съдът е посочил, че в жалбата липсва конкретизация за вида, характера, степента на значимост и поправимостта на претендираните вреди, както и на причинно-следствената връзка между тях и действието на оспорените текстове от наредбата.

“Религиозно” дело ще се гледа в Административния съд и на 25 септември от 10.00 часа. Дело № 210/2017 е образувано по протест на прокурор срещу текст от Наредбата за рекламната дейност на територията на община Велики Преслав. Атакуваното правило забранява рекламиране на определена религия или религиозна общност. Проблемът тук е, че според Закона за вероизповеданията общинските съвети нямат правомощия да регулират тази материя. Прокуратурата смята също, че преславската наредба ограничава правото на избор на вероизповедание и религиозни възгледи, което било достатъчно основание да се приеме, че тя е незаконосъобразна и като такава подлежи на отмяна. Съдът ще прецени.

Коментари

  • niкиta юли 25, 2017 в 9:16 pm

    Да напуснат веднага Шумен, защото -заробват млади български души!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *