Ще си поставите ли ваксина срещу COVID-19
Да

or

Не
гласували: 1,039

Свиват разходите за активи

През 2019 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Шумен са 310.3 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 14.5%, сочат данните на Териториално статистическо бюро „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 142.9 млн. лева, което е с 19.7% по-малко спрямо 2018 година. Следващ по обем на направените инвестиции за ДМА е сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ – 54.2 млн. лева, като в сравнение с предходната година е регистриран спад с 12.2%.

В сектор „Строителство“ през 2019 г. инвестициите за ДМА са 25.5 млн. лв., или с 19.2% повече в сравнение с 2018 година.

През 2019 г. в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове се наблюдава нарастване на направените инвестиции в транспортни средства, като относителният им дял се увеличава с 1.6 пункта в сравнение с предходната година. Отчетено е и нарастване на направените инвестиции за закупуване на земя и машини, производствено оборудване и апаратура, като увеличението на относителните им дялове в сравнение с 2018 г. е с по 0.9 пункта.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *