Справя ли се правителството с проблемите пред България?

or

гласували: 430

Сепарацията на боклука

Продажба чрез публично оповестен конкурс на поземлен имот в землището на кв. Дивдядово, местност Чернювец“, ще бъде обсъждана на предстоящата на 26 май сесия на Общинския съвет в Шумен. Точката отпада няколко пъти поради настояването на голяма част от съветниците общината да има контрол върху изграждането на инсталацията за компостиране и сепариране на отпадъци, което при търга не е възможно, както и да осъществява контрол върху чистотата на въздуха в района. Несъгласието си с изграждането на такава инсталация в подписка изразиха и жителите на кв. Дивдядово, които се опасяват от възникване на екологични проблеми вредни за здравето им.

На предходното заседание Общинският съвет възложи на кмета на общината, съвместно с постоянната комисия „Правна и опазване на обществения ред“ към Общински съвет Шумен, вместо досегашното предложение за продажба чрез търг, да изготвят проект за условията за продажба чрез конкурс на поземления имот, които да бъдат внесени за разглеждане на следващо редовно заседание на Общинския съвет.

Имотът е с площ 18 690 кв. м, с конкретно предназначение „Компостиране и сепариране на отпадъци“ и начин на трайно ползване: „За друг вид производствен, складов обект“. За имота са извършени правни, финансово-икономически и градоустройствени проучвания.

Пазарната цена на поземления имот, определена с експертна оценка на независим оценител в размер, остава същата – 250 000 лв. или 13 лева за квадратен метър. Такава е и началната конкурсна цена. Предназначението на новоизградения обект остава същото – за компостиране и сепариране на отпадъци, но е уточнено, че следващи изменения в предназначението на имота и в плановете за застрояването му могат да стават само с решение на Общинския съвет.

Според условията на конкурса купувачът се задължава да изгради в имота инсталация за компостиране и инсталация за сепариране на отпадъци, която да отговаря на следните условия: да бъде с капацитет не по-малко от 105 хил. тона годишно; да може да сепарира пластмаса, стъкло, метали, хартия, негорими строителни отпадъци; останалата част от отпадъка, който не е подходящ за повторна употреба, да бъде преработван до RDF (Refuse Derived Fuel)горивo, произведено от твърди битови и промишлени отпадъци; технологията за производство на RDF да позволява да се преработват гуми, стари мебели, пластмасови автомобилни брони и пластмасови елементи; подготвеният RDF да бъде предаван за горене. Инсталацията да отговаря на всички екологични норми и да не причинява допълнително замърсяване на околната среда, включително на изискванията на чл. 31 от ЗУО за постигане на целите, поставени на общините. За депониране да се предават не повече от 10% от преработвания отпадък. Технологията да не предвижда процес на изгаряне.

Минималният размер на инвестициите в имота е определен на 15 млн. лв., а срокът за реализация на инвестиционното намерение – до 36 месеца, считано от датата на сключване на договора за закупуване на терена до въвеждането в експлоатация на обекта, като инвеститорът е длъжен да започне изграждането най-късно до 18 месеца от датата на сключване на договора;

Условията на конкурса предвиждат още Община Шумен да ползва отстъпка не по-малка от 10 % от цената за сепариране на останалите клиенти.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *