Справя ли се правителството с COVID-19 кризата?

or

гласували: 155

Само БАРС-а

Само шуменската фирма „БАРС“ АД е подала документи за участие в тръжната процедура, обявена от Община Шумен, за  „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на обект: „Реновация на площадно пространство пред Съдебна палата“. Това стана ясно днес по време на откритото заседание на тръжната комисия с председател инж. Валентина Йорданова, директор на Дирекция „Устройство на териториите“ и членове юристът Анелия Йорданова и ст. експертът инж. Маргарита Матеева. Офертата бе отворена  пред представител на фирма „Барс“ АД.

Предстои в едномесечен срок комисията да разгледа и оцени офертата по допустимост, по технически параметри и, ако документите отговарят на заданието, ще бъде обявена дата за отваряне на ценовата оферта. Засега е ясно само, че фирма „Барс“ предлага да извърши реконструкцията за 74 календарни дни.

Обектът,подлежащ на ремонт и облагородяване,е пространството пред сградата на Съдебната палата и представлява реконструкция на пешеходните тротоари и настилки пред и около сградата на съда. Наличните настилки са плочи гнайс и гранит, а тротоарите са от бетонови плочи,амортизирани и компрометирани. Ще се реконструират пешеходните настилки като се подновят тротоарните плочи с нови. Частично ще се подменят настилки на местата над техническите помещения с нови от цветен паваж. Ще бъдат реконструирани елементите около стълбищата, ще има водни елементи до площадното пространство пред сградата на съда. Предвидена е направа на воден елемент на мястото на постамента пред сградата (слънчев часовник). Ще бъде изградена водна каскада от пешеходното ниво пред сградата до междинно в рамките на съществуващата зелена площ. Предвидено е изграждането на съпътстващи водните елементи технически съоръжения, както и парково осветление към пешеходните пространства и декоративни LED акценти. Ще се реконструират и цветните площи, както и дървесната и храстовидна растителност по съществуващите тревни и залесени площи.

Прогнозната обща стойност на обекта, без ДДС, е 397 500 лв.

Коментари

  • Петър Минчев юни 11, 2018 в 3:41 pm

    Кой ще обезщети дарителите за слънчевият часовник?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *