Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 717

Ръст на инвестициите

Преките чуждестранни инвестиции в община Шумен към края на 2018 г. са 59.1 млн. евро, следва община Нови пазар с 25.8 млн. евро, съобщават от ТСБ Североизток, отдел „Статистически изследвания – Шумен“.

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2018 г. в област Шумен възлизат на 117.3 млн. евро, което е с 8.8% повече в сравнение с 2017 година,

През 2018 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 98.8 млн. евро, или с 6.7% повече спрямо предходната година. Следващ по обем на направените ПЧИ е отрасъл „Операции с недвижими имоти“ – с 5.1 млн. евро и сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 4.6 млн. евро.

Сред промишлените дейности с най-голяма стойност на ПЧИ към 31.12.2018 г. в област Шумен е „Производство на изделия от каучук, пластмаси и други неметални минерални суровини“ с 49.1 млн. евро. Следва „Производство на основни метали и метални изделия, без машини и оборудване“ с 26.3 млн. евро.

Към 31.12.2018 г. област Шумен се подрежда на 21-во място сред 28-те области в страната по размер на преки чуждестранни инвестиции.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *