С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,096

Ръст на инвестициите

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2021 г. в област Шумен възлизат на 120.8 млн. евро, като се наблюдава ръст от 2.4% в сравнение с 2020 година, съобщават от ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания – Шумен“.

През 2021 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 101.2 млн. евро, или с 2.9% повече спрямо предходната година. В сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) чуждестранните инвестиции са в размер на 5.8 млн. евро.

Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор към 31.12. в област Шумен по години

Сред промишлените дейности с най-голяма стойност на ПЧИ към 31.12.2021 г. в област Шумен е „Производство на изделия от каучук, пластмаси и други неметални минерални суровини“ с 43.7 млн. евро. Следва „Производство на основни метали и метални изделия, без машини и оборудване“ с 26.1 млн. евро.

В областта с най-голям обем на ПЧИ е община Шумен с 69.3 млн. Евро, сочат данните на статистиката.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *