Ще си поставите ли ваксина срещу COVID-19
Да

or

Не
гласували: 411

Ръст на безработицата

Равнището на безработица в Шуменска област през октомври 2020 г. е 10,4% . Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта към 31.10.2020 г. e 7910, съобщават от Дирекция “Регионална служба по заетосттa” – Варна . Спрямо месец октомври 2019 г. регистрираните безработни бележат ръст – с 1367 лица повече, а равнището на безработица се увеличава с 1,8%. Спрямо месец септември 2020 г. равнището на безработица намалява с 0,2%, а регистрираните в бюрата по труда от областта безработни спадат със 129 лица.

В град Шумен броят на регистрираните безработни през месеца е 2033, при 2015 през септември 2020 г. Равнището на безработица в града e 4,5% и запазва стойностите от предходния месец. При сравнение на годишна база, спрямо октомври 2019г., равнището на безработица е нараснало с 1,5 процентни пункта.

През изтеклия месец на работа в област Шумен са постъпили 584 безработни лица. 438 лица са намерили реализация на първичния трудов пазар (75,0%). През месеца продължиха действията за подобряване достъпа до пазара на труда на лицата от уязвимите групи на пазара на труда. В заетост са включени 99 младежи до 29 г. възраст. През октомври 2020 г. на работа са устроени и 101 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През октомври 2020 г. в бюрата по труда от областта са заявени 329 работни места. На първичния пазар са обявени 258 работни места. Най-много от заявените през месеца работни места са от сферата на преработващата промишленост (135). Следват търговия (28), , образование (24), държавно управление (14) и др. По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 71 работни места, сочат данните на Бюрото по труда.

 

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *