С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,542

Ръст в строителството

През второто тримесечие на 2023 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 39 жилищни сгради със 194 жилища в тях и 26 549 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 60 други сгради с 21 799 кв. м РЗП. Това сочат данните на ТСБ „Североизток“, отдел „Статистически изследвания-Шумен“.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават със 105.3%, а броят на жилищата в тях, както и общата им застроена площ – над четири пъти. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са с 66.7% повече, а разгънатата им застроена площ нараства със 104.8%.

Издадени разрешителни за строеж на жилищни и други сгради по тримесечия в област Шумен

В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 14.7%, жилищата в тях – с 22.0%, както и разгънатата им застроена площ – с 63.3%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 5.3% повече, докато разгънатата им застроена площ е с 16.4% по-малко.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 327, София – 283, Пловдив – 265, Варна – 197, и Бургас – 134. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 4 631, Варна – 2 005, Пловдив – 1 633, Бургас – 632, и Кърджали – 504. По този показател област Шумен заема единадесето място сред 28-те области в страната.

През второто тримесечие на 2023 г. в област Шумен е започнал строежът на 20 жилищни сгради със 174 жилища в тях и с 15 480 кв. м разгъната застроена площ, на 3 административни сгради/офиси с 1 394 кв.м РЗП и на 21 други сгради с 11 646 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 33.3%, жилищата в тях – с 89.1%, както и разгънатата им застроена площ – със 112.3%. Повече са и започнатите други видове сгради – със 133.3%, като общата им застроена площ нараства двадесет и четири пъти.

В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. броят на започнатите нови жилищни сгради остава същия, докато жилищата в тях се увеличават над три пъти, а разгънатата им застроена площ е над два пъти повече. Започнал е строежът на 8.7% по-малко други видове сгради, като общата им застроена площ нараства с 4.1%.

Строителство на най-голям брой нови жилищни сгради е започнало в областите: София (столица) – 254, Пловдив – 236, Варна – 164, София – 156, и Бургас – 136.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *