Справя ли се правителството с проблемите пред България?

or

гласували: 506

Реконструират канализацията

Започна изпълнението на работния проект за реконструкцията и модернизацията на канализационната мрежа на град Шумен, съобщават от пресцентъра на ВиК – Шумен. Проектът предвижда подмяна на съществуваща и изграждане на нова канализация.

Договорът, който беше подписан в началото на месец юли т. г., обхваща проектирането и строителството на 13 самостоятелни обекта от канализационната система на града и ще бъде завършен за 720 календарни дни. В него са включени дейности по изготвяне на инвестиционен проект и изпълнение на строително-монтажни работи – изграждане на обекта, изпълнение на съпътстващи строителството мероприятия, проби, замервания и предаване на завършения обект.

Общата стойност е в размер на 3 300 795,00 лв. без ДДС. В рамките на проекта за реконструкция и модернизация на канализационната система на гр. Шумен ще бъдат изпълнени следните подобекти:

Подмяна на съществуващ колектор с недостатъчен диаметър и проходимост ø200 по ул. „Ивайло” до включване в ул.”Съединение”.

Подмяна на колектор ø200 с ø400 по ул. „Еделвайс” от ул. ”Ален мак” до ул. ”Марица”, с недостатъчен диаметър и проходимост.

Изграждане на преливник за облекчаване на „Главен колектор V“  минаващ по  ул. „Шуменска комуна”  в кръстовището на бул. „Ришки проход” и ул.„Шуменска комуна” .

Подмяна на канализационен клон ø350 с ø500 по ул.„Съединение” от ул.”Битоля” до ул.”Добри Войников” и по ул.“Д. Войников“ с недостатъчен диаметър и проходимост.

Присъединяване на канализационен клон 83 от ул „Д. Войников“ към главен клон І.

Подмяна на канализационен клон ø200 с ø315 по ул. „Димитър Благоев” от бул. ”Славянски” до бул.”Симеон Велики” с недостатъчен диаметър и проходимост.

Подмяна на канализационен колектор III – десен бряг на р. Енчова ø400 с ø600 по ул. „Марица” от ул. ”Петър Парчевич” до ул.”Васил Друмев”

Подмяна на канализационен клон по ул. “Дедеагач“  до Главен клон І по ул. “Индустриална“

Изграждане на канализационен клон по ул. „Ген. Ганецки” до ул. ”Раковска“ с ø 315.

Подмяна на канализационен клон ø200 с ø300 по ул.„Възрожденец” по ул. ”Свобода” до ул. ”Червени ескадрони“.

Канализация по ул. ”Ален мак” от №70 до кръстовището с ул. ”Алеко Константинов” с ø400.

Канализационна Помпена Станция „ЗИЕНО“.

Подмяна на участък от битово-фекалната канализация по бул.“Мадара“ ø315. Подмяната се налага поради запушване на канализацията от коренища на тополи в участък от 200м . Сега съществуващото положение този участък е отведен в прилежащата дъждовна канализация

„Изпълнението на този проект ще подобри значимо работата на канализационната система на града“, каза Жанета Панайотова, управител на ВиК – Шумен. „ Планирана е симулация на хидравличния модел на канализационната система на гр. Шумен при условие на изпълнени предвидените в него инвестиции. Целта е да няма претоварени участъци от канализационната мрежа след изпълнение на предвидените в проекта мерки“, добави Панайотова.

Проектът за реконструкция и модернизация на канализационната система на гр. Шумен се финансира от Европейски структурни фондове, „Околна среда 2014-2020 г.” по процедура BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура”, уточняват от пресцентъра на водното дружество.

 

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *