С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,083

Расте работната заплата

В област Шумен средната брутна месечна работна заплата за септември е 1448 лева, за август е била 1357 лв., а за юли – 1406 г. Това сочат данните на ТСБ “Североизток”, отдел “Статистически изследвания – Шумен”.

 Средна брутна работна заплата общо за област Шумен по месеци

 

Средната брутна заплата в областта остава по-ниска от тази за страната, която за месец септември 2022 г. е 1 787 лева. С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София (столица) – 2 423 лв., а с най-ниско е област Кюстендил – 1 195 лева.

По размер на средната работна заплата за месец септември област Шумен заема девето място сред 28-те области на страната.

През третото тримесечие на 2022 г. средната месечна брутна работна заплата в област Шумен намалява спрямо второто тримесечие на 2022 г. с 0.1% и достига 1 404 лева. Най-голямо намаление е регистрирано във „Финансови и застрахователни дейности“ – с 9.5%. Увеличение се наблюдава в 9 от всичките 19 икономически дейности, като в процентно изражение е най-голямо в „Държавно управление“ – с 12.4%.

През наблюдавания период средното месечно възнаграждение в областта нараства с 14.7%, спрямо същото тримесечие на 2021 година. Спрямо същия период на предходната година, средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства с 15.1%, а в частния сектор – с 14.2%.

 

По предварителни данни наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на септември 2022 г. намаляват с 210, или с 0.5% спрямо края на юни 2022 г., като достигат 44 428, счат данните на статистиката.

Намаление на наетите лица се наблюдава в девет отрасъла, като в процентно изражение е най-значимо в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 11.1%, и „Строителство“ – с 4.8%. Увеличение е регистрирано в десет от общо 19 икономически дейности, като то е най-голямо в „Култура, спорт и развлечения“ – с 19.1%, и „Административни и спомагателни дейности“ – с 14.2%.

Относителният дял на наетите е най-висок в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 29.8 и 13.7%.

Съпоставката с третото тримесечие на 2021 г. сочи, че към 30.09.2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областта са с 398, или с 0.9% повече.

В края на третото тримесечие на 2022 г. наетите в държавното управление в област Шумен са 1 873, в образованието – 4 090, а в хуманното здравеопазване и социална работа – 4 592.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2022 г., областта заема 13-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 784.7 хил., а най-малък в област Видин – 16.3 хиляди.

 

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *