Одобрявате ли действията на служебното правителство?

or

гласували: 83

Раздвижване в строителството

През първото тримесечие на 2021 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 19 жилищни сгради със 110 жилища в тях и 7 529 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 30 други сгради с 3 594 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 26.7%, броят на жилищата в тях нараства четири пъти, а общата им застроена площ – със 149.6%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава намаление както на броя им – с 26.8%, така и на разгънатата им застроена площ – с 83.7%.

Издадени разрешителни за строеж на жилищни и други сгради по

тримесечия в област Шумен

В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 32.1%, жилищата в тях се увеличават с 6.8%, а разгънатата им застроена площ спада с 33.1%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 28.6%, а разгънатата им застроена площ – с 90.1%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 229, Пловдив – 217, Бургас – 145, Варна – 134, и София – 125. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 2 920, Варна – 1 822, Пловдив – 1 780, Стара Загора – 459, и Бургас – 440. По този показател област Шумен заема девето място сред 28-те области в страната.

През първото тримесечие на 2021 г. в област Шумен е започнал строежът на 9 жилищни сгради с едно жилище в тях и с 1 522 кв. м обща застроена площ, и на 18 други сгради с 4 099 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 47.1%, жилищата в тях – с 81.6%, а разгънатата им застроена площ – с 47.5% При започнатите други видове сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад съответно с 47.1 и 77.4%.

В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. започнатите нови жилищни сгради и жилищата в тях намаляват с 40.0%, а разгънатата им застроена площ – 53.5%. Започнатите други видове сгради са по-малко с 21.7%, а общата им застроена площ намалява със 78.4%.

Строителство на най-голям брой нови жилищни сгради е започнало в областите: Пловдив – 168, София (столица) – 142, Бургас – 121, и София – 100.

 

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *