С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,096

Работни срещи с директори

Заместник-областният управител Николай Колев се срещна с директори на детски градини и ясли, за да обсъдят проблемите в работата им, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация. Като най-сериозни проблеми бяха посочени недостатъчните средства за издръжка, предвид увеличените разходи за енергия, храни и др., необходимост от саниране и реновиране на сградния фонд, обновяване на физкултурните салони, на дворното пространство и подмяна на амортизирани съоръжения за игра на децата, необходимост от подмяна на обзавеждането в част от детските градини. Детските градини в малките населени места се нуждаят от компютърна техника и интерактивни средства, там има недостиг на педагогически и непедагогически персонал, поради миграция на населението в големите градове и чужбина се отчита намаляване на броя на децата в тези детски градини. Директорите посочиха като затруднение в работата си административната тежест и изискванията от различни институции.

За подобряване на учебния и работен процес директорите направиха предложение да се предостави възможност на детските градини да кандидатстват като конкретни бенефициенти по програми и проекти на различните министерства, както и да се актуализира бюджета и увеличи стандарта на детските градини за обезпечаване на групите с необходимите учители и помощник-възпитатели. Поставен беше въпрос за възможността да се въведе диференциация между големите детски градини с много групи и деца в градовете и малките едногрупови детски градини в малките населени места. С оглед наблюдаваната тенденция за увеличаване на деца с психологически проблеми и необходимост от приобщаващо образование беше направено предложение да се осигурят допълнителни средства за ресурсни учители, логопед, психолог и да се сформират мобилни екипи от ресурсни учители, логопед, психолог за детските градини от малките населени места, както и да се финансира изграждането на необходимите съоръжения за достъпна архитектурна среда за деца със специални образователни потребности.

Доклад за поставените проблеми ще бъде изпратен до Регионалното управление по образование и до Министерството на образованието и науката.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *