Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 826

Първокурсници на държавна издръжка

Студентите първокурсници в 14 специалности в образователно-квалификационна степен “Бакалавър” в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” ще се обучават без да плащат семестриални такси, а обучението им ще бъде платено директно от държавата, съобщи д-р Мая Конова, “Връзки с обществеността и медиите” в учебното заведение. Безплатното за студентите обучение е регламентирано с постановление 137 на МС от 26 юни т. г.

За Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ това са студентите, приети тази година в ОКС бакалавър в следните професионални направления и специалности:

1.3 Педагогика на обучението по… – специалности История и география; Информационни технологии, информатика и математика; Икономика и математика; Биология и химия; География и биология; Педагогика на обучението по природни науки; Педагогика на обучението по музика; Педагогика на обучението по изобразително изкуство; Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт; Педагогика на обучението по техника и технологии;

2.4 Религия и теология – специалност Теология;

4.5 Математика – специалност Бизнес математика;

4.1 Физични науки – специалност Астрономия и метеорология;

4.2. Химични науки – специалност Медицинска химия.

Информация за свободни места по изброените специалности може да бъде открита в сайта на Шуменския университет.

В края на миналия месец МСт одобри освобождаването от такси за целия курс на обучение на първокурсниците, приети за обучение през учебната 2020/2021 година в професионални направления и защитени специалности с очакван най-висок бъдещ недостиг на пазара на труда. Списъкът на професионални направления и защитени специалности ще обхване 4476 студенти в първи курс на предстоящата академична година за цялата страна, в т.ч. 3883 студенти в редовна и 593 в задочна форма на обучение. За компенсиране на разходите за освобождаване от такси за обучение на държавните висши училища ще се предоставят средства за сметка на предвидените разходи за 2020 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката. За Шуменския университет планираната сума е 92 700 лева. Компенсацията е изчислена на база планирания прием. Когато той приключи, ще стане ясно дали сумата е достатъчна.

От университета допълниха, че има и магистърски програми, които попадът в списъка на освободените от такси за обучение първокурсници. Информация за тях също може да се получи от сайта на университета.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *