Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 940

Първа копка и в Наум

На 18.05.2020 година кметът на община Каолиново – Нида Ахмедов даде старт за изпълнение на строителни дейности на част от път RAZ 2048 /ІІІ-702, Пристое-Белинци/ Духовец – Граница общ.(Исперих – Каолиново) – Климент – Наум – Граница общ.(Каолиново – Венец) – Изгрев / ІІІ-7005  от км 0+000 до км 1+748.

Строителството е в рамките на проект „Реконструкция на общински пътища в община Каолиново”, по който преди месеци бе завършен и другия подобект, а именно път SHU 1061 /ІІІ-702, Пристое – Духовец/ – Гусла – Средковец  от км 0+000 до км 4+400”. Финансирането на инвестицията е по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., чиято стойност е в размер на 1 897 881,26 лева без ДДС., от които 502 120,49 лева без ДДС за частта от пътя Наум – Изгрев.

Строителните дейности са възложени на „Автомагистрали Черно море“ АД, които са се ангажирали за срок от 85 календарни дни да извършат реконструкция на пътя да изградят подземна мрежа за широколентов интернет, разположен в сервитута. Дължината на трасето е 1 752 м.

След завършване на строителството се очаква да се увеличи носимоспособността, устойчивостта и трайността на пътя и съоръженията към него, да се подобрят транспортно-експлоатационните качества и се осигурят по-добри условия за удобен, безопасен и икономичен транспорт.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *