С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 167

Проучват потребностите от работници

Агенцията по заетостта стартира първото за 2022 г. проучване на потребностите на работодателите в България от работна сила. То се провежда на основание чл.10 от Закона за насърчаване на заетостта съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие във всички области в страната, съобщават от пресцентъра на областната администрация. В изпълнение на законовите и нормативни регламенти от Комисията по заетостта и областния управител на област Шумен в качеството им на регионален орган по заетостта са осъществени необходимите организационни и координационни дейности за реализация на проучването.

Аналогично на предходните проучвания и тази година ще бъдат анкетирани работодатели от формирана статистическа извадка за всяка област – представители на различни групи по големина и икономическа дейност, като за област Шумен в проучването са включени 153 работодатели. Те ще бъдат поканени да попълнят on-line анкетен формуляр и да посочат какви умения, компетентности и професии трябва да притежават кандидатите за работа и персонала в техните предприятия. Успоредно с това работодателите могат да заявят потребностите си от работници без специална квалификация, както и такива, изискващи специфична правоспособност, както и очакванията си за необходимите им специалисти след 3 до 5 години.

Анкетният формуляр ще може да се попълва до 18 март 2022г. Резултатите ще бъдат обобщени и обсъдени от Комисията по заетост, след което информацията ще бъде изпратена до Агенцията по заетостта.

От 2018 г. два пъти годишно се провежда анкетиране на работодателите за техните потребности от кадри. Последното проучване е проведено в периода 1 септември – 15 октомври 2021 г. Тогава 87,3% от анкетираните работодатели в област Шумен са посочили, че в следващите 6 месеца няма да търсят персонал, а 10,4 на сто са дали положителен отговор на този въпрос. На въпрос очакват ли през следващите 12 месеца да освободят персонал поради някаква причина- 31,7% от анкетираните посочват за това икономически причини, 15 на сто посочват недостатъчни професионални и личности умения на персонала и 8,8% предвиждат като причина за освобождаване на работници намаляване на обема на продажби и услуги. Относно наемането на работници през следващите 12 месеца работодателите посочват своите потребности, като най-търсени са специалисти със следните квалификации- шивач, работник в озеленяването и водач на МПС за обществен превоз. Най-важното изискване при подбора на кадри е умението за самоконтрол и дисциплина, което е посочено от 68% от работодателите.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *