Справя ли се правителството с проблемите пред България?

or

гласували: 428

Присъди по “Лимонадената”

Двама от общо тримата членове на Съвета на директорите на „ЛИДА“ АД бяха признати за виновни в извършването на длъжностни престъпления и неизгодни сделки, съобщиха от канцеларията на Шуменския окръжен съд, който днес постанови присъда по делото за “Лимонадената”.

Подсъдимата Здравка Петрова Йорданова е призната за виновна  в това, че на 01.07.2013г. в гр. Шумен, в качеството си на длъжностно  лице – член на СД и представляващ „ЛИДА“АД – гр. Шумен  присвоила  връчени и в това й качество да пази и управлява вещи, собственост на дружеството, като за целта съзнателно сключила неизгодна сделка – „Договор за продажба на машини и съоръжения„ от 01.07.2013г., по силата на който продала на „ЙОВЕ“ ЕООД гр.Разград, собственост и  управлявано от съпруга й машини и съоръжения за сумата 8 100 лева без ДДС при реално получена цена при последваща продажба в размер на 44 225.50лв., като разликата в цената, респективно присвоената сума възлиза на 36 125.50 лв. и присвоената сума е в големи размери.

За това деяние съдът и наложи наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 години, както и лишаване от право да упражнява търговска дейност за срок от 3 години.

Изтърпяването на наказанието е отложено за срок от 3 години и 6 месеца.

Другият член на Съвета на директорите на дружеството и съпруг на подсъдимата Йордан Иванов Йорданов бе признат за виновен  в това, че на 27.11.2015г., в гр. Шумен, в качеството си на длъжностно  лице – член на СД и представител на „ЛИДА„ АД съзнателно  сключил неизгодна сделка като продал на трето лице недвижими имоти, собственост на дружеството от 15552 кв.м., ведно с идеални части от построените в имота промишлена сграда и складови бази, за сумата 40 000  лева, като от това е произлязла значителна вреда за „ЛИДА“ АД, в размер на 287 437 лева, представляваща разликата между пазарната оценка на имота и реално заплатената продажна цена.

Наложеното му от ШОС наказание е 1 година и 6 месеца „Лишаване от свобода“, изтърпяването на което е отложено за срок от 3 години.

Съдът осъди двамата подсъдими да заплатят и разноски по делото общо в размер на 7074 лева

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – гр.Варна в 15-дневен срок от днес.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *