Справя ли се правителството с COVID-19 кризата?

or

гласували: 465

Прием за осмокласници

Serious student writing test at college

От днес до 26 юни 2018 г. в работните дни, могат да се подават заявления за участие в І етап на класиране – прием в VІІІ клас за учебната 2018/2019 година. В приема могат да участват завършилите основно образование (VІІ клас) през настоящата учебна година, както и лица, не по-възрастни от 17 години (навършвани през 2018-а календарна година), непродължили образованието си след успешно завършен VІІ клас, съобщават от РУО – Шумен.

Подаващите заявлението (ученик и родител) могат да се възползват от една от няколко възможности: самостоятелно подаване на заявление по електронен път през един от следните два портала – priem.mon.bg и 7klas.mon.bg; подаване на заявление в определеното със заповед на началника на РУО – Шумен училище в общинския център по местоживеене; подаване на заявление в едно от определените със заповед на началника на РУО – Шумен училища в град Шумен.

Подаването на заявление за участие в един етап на класиране е еднократен акт. Веднъж подадено, не може да бъде подадено повторно, нито пък желанията в заявлението да бъдат пренаредени.

Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища. За да се кандидатства в училища, разположени на територията на различни административни области, е необходимо да се подадат отделни заявления – пред съответното регионално управление на образованието.  Приемането в паралелки по профилите „Изобразително изкуство“, „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“ се извършва и въз основа на резултата от съответния изпит за проверка на способностите.

За участие в приема се подават следните документи: Заявление за участие в класиране с подредени желания; копие на свидетелството за завършено основно образование; копие на служебната бележка с оценките от положените приемни изпити/изпити за проверка на способностите и от участие в национален или областен кръг на олимпиади/ национални състезания, включени в календара на МОН (само ако ученикът е завършил VІІ клас на територията на друга административна област); копие на медицинско свидетелство (при кандидатстване за професионални паралелки), издадено от лекуващия лекар на ученика; документ, издаден от министъра на образованието и науката, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг (за VІІ клас) на олимпиадата по български език и литература или по математика (при наличие на такъв документ).

Подаването на заявления на хартиен носител ще се осъществява в изброените по-долу училища по общини:Община Велики Преслав – СУ „Черноризец Храбър“, гр. Велики Преслав,  Община Венец – СУ „Никола Й. Вапцаров“, с. Венец, Община Върбица – СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Върбица,  Община Каолиново – СУ „Георги Ст. Раковски“, гр. Каолиново, Община Каспичан – СУ „Панайот Волов“, гр. Каспичан, Община Никола Козлево – СУ „Цанко Б. Церковски“, с. Никола Козлево,  Община Нови пазар – СУ „Хан Исперих“, гр. Нови пазар, Община Смядово – СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Смядово, Община Хитрино – СУ „Д-р Петър Берон“, с. Хитрино.

За Община Шумен документи ще се приемат както следва:

В ПЕГ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Шумен – за учениците от следните училища: ІІ ОУ „Д-р Петър Берон“, ІХ ОУ „Панайот Волов“, СУ „Васил Левски“, СУ „Йоан Екзарх Български“, СУ „Сава Доброплодни“, ОУ „Христо Ботев“ – с. Друмево, ОУ „Панайот Волов“ – с. Мадара, ОУ „Христо Ботев“ – с. Ивански, ученици от други общини на Шуменска област или от други административни области.

В ППМГ „Нанчо Попович“, гр. Шумен – за учениците от следните училища: ІІІ ОУ „Димитър Благоев“, VІ ОУ „Еньо Марковски“, СУ „Панайот Волов“, СУ „Трайко Симеонов“, ППМГ „Нанчо Попович“, ОУ „Васил Левски“ – с. Градище, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Царев брод, ученици от други общини на Шуменска област или от други административни области.

Работното време на комисиите е от 08.00 до 18.00 ч. – без прекъсване, съобщават от РУО – Шумен. Заявленията (по образец на МОН) се попълват от ученик и родител на работното място на комисията. Необходимите за кандидатстване документи се представят в оригинал и копие – копието остава в документацията на комисията, а оригиналът, след сверяване на данните, се връща на кандидата.

Резултатите от І етап на класиране ще бъдат обявени до 03.07.2018 г. (вторник).

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *