Справя ли се правителството с проблемите пред България?

or

гласували: 506

Предизвикателства пред ВиК

След като по инициатива на Областния управител на Област Шумен д-р Владимир Йолов беше поставено началото на работни срещи на Областни управители от Северна и Централна България и председатели на Асоциации по ВиК, на които се начертаха приоритети, по които да се работи, в гр. София в зала „Проф. Марин Дринов“, БАН, се проведе дискусионна среща в тази връзка на тема: „Асоциациите по ВиК-предизвикателства и решения“ със съдействието на Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите при Българска академия на науките, съобщават от пресцентъра на Оластната администрация в Шумен.

На събитието присъстваха г-жа Деляна ИвановаЗаместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Иванка Виденова – Директор Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ към МРРБ, д-р Ивайло Касчиев – Директор Дирекция „ВиК“ в КЕВР, областни управители, служители във ВиК оператори и Асоциации по ВиК и др.

Срещата беше открита от д-р Владимир Йолов, в качеството му на председател на Асоциация по ВиК Шумен, като призова усилията на всички да бъдат насочени в полза на потребителите, защото водата е ресурс, до който всеки следва да има непрекъснат достъп. Той припомни, че е безспорна необходимостта от задълбочена дискусия за мястото и ролята на Асоциациите по ВиК като част от развитието на водния сектор. Направленията, които бяха откроени като проблемни са: Контролни функции на асоциациите, МРРБ и Асоциации по ВиК; Управление на активи и липса на единен регистър; Комуникация с общинските съвети, членове на Асоциацията; Единна цена на услугата; Координация с „Напоителни системи“ ЕАД и Разглеждане на ВиК отрасъла като стратегически.

Експерти от МРРБ и служители от Асоциациите по ВиК представиха проблемите на национално и местно ниво, свързани с необходимостта от законодателни промени, остарялата инфраструктура, загубите по водопреносната мрежа, качеството на услугата и неотложната нужда от инвестиции.

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деляна Иванова отбеляза, че в базата данни на МРРБ са подадени искания от общински и областни администрации за приоритетни 905 обекта на стойност над 1,4 млрд. лв., а отрасъл ВиК е един от най-тежките, изключително важен както за живота и здравето на хората, така и за развитието на населените места.

Проф. Спартак Керемедчиев от БАН, представи анализ на печелившите и губещи ВиК дружества в страната, както и задълбочен експертен анализ, относно тенденциите водещи до влошаване на състоянието на ВиК сектора в РБългария.

Общият извод от тези първи разговори беше, че е необходимо да се разработи работеща Национална стратегия за ВиК отрасъла в съответствие с европейските изисквания и стандарти и да се актуализира действащата законова и норматива база, така че ВиК операторите и Асоциациите по ВиК да работят по-ефективно в полза на обществото.

В тази връзка се очаква сформиране на експертна работна група към Министър Председателя на РБългария, съвместно с БАН, която да започне приоритетно да решава проблемите в сектор ВиК.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *