С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,523

По-образовани ли сме?

За периода от 1985 г. до 2021 г. образователната структура на населението на 7 и повече навършени години значително се подобрява, следвайки ясно изразена тенденция на увеличение на броя и дела на населението с висше и средно образование и намаляване на броя на хората с основно и по-ниско образование. Това сочат данните на ТСБ “Североизток”, отдел “Статистически изследвания – Шумен” при последното преброяване на населението

Образователна структура на населението в област Шумен на 7 и повече навършени години по години на преброяванията за периода 1985 – 2021 година:

Към 7 септември 2021 г. броят на лицата с висше образование в област Шумен е 26 861, или всеки пети (18.8%) е висшист. В сравнение с предходното преброяване относителният дял на лицата с висше образование се увеличава с 4.3 процентни пункта. Увеличава се и разликата между завършилите висше образование по пол. Относителният дял на жените с висше образование достига 22.7%, а на мъжете – 14.6%, като в сравнение с 2011 г. се увеличава съответно с 5.4 и 3.0 процентни пункта.

Значителни са различията и в образователната структура на лицата по местоживеене. Докато относителният дял на лицата с висше образование в градовете е 26.2%, то в селата е 6.6%, или близо четири пъти по-малко.

Сред десетте общини в областта най-висок е относителният дял на висшистите в община Шумен – 27.9%, следвана от общините Велики Преслав (14.4%) и Нови пазар (12.8%). В общините Хитрино и Никола Козлево делът на лицата, завършили висше образование е най-нисък – по 4.5%.

Относителен дял на населението на 7 и повече навършени години с висше образование по общини към 7 септември 2021 година:

В регионален аспект най-висок е относителният дял на висшистите в област София (столица) – 43.6%, следвана от областите Варна (30.7%) и Пловдив (25.2%), а най-нисък е в областите Кърджали (14.0%), Търговище (15.5%) и Разград (15.7%). Област Шумен заема шестнадесето място сред всички 28 области в страната.

Към 7 септември 2021 г. в област Шумен завършилите средно образование са 63 960 лица, или 47.4% от всички с образователна степен.

Продължава положителната тенденция на намаляване на лицата с ниско или без образование. Завършилите начално образование в областта са 10 648 лица; започналите, но незавършили начално образование са 6 751 и никога непосещавалите училище са 1 116. Спрямо 2011 г. относителните дялове от населението на 7 и повече навършени години намаляват съответно с 3.6, 0.8 и 0.4 проценти пункта.

Грамотност на населението

Грамотността се дефинира като умението да се чете и пише и е традиционен въпрос в преброяванията на населението. Докато през 1992 г. 2.5% от населението на 9 и повече навършени години в област Шумен е било неграмотно, то този дял спада до 1.3% през 2021 година. Спрямо 2001 г. намалението на дела на неграмотните е 0.6 процентни пункта.

Делът на неграмотното население е по-висок в селата (2.5%) отколкото в градовете (0.5%).

Сред общините на област Шумен най-висок е относителният дял на неграмотните в община Никола Козлево (3.6%), а най-нисък в общините Шумен и Велики Преслав, съответно 0.5 и 0.9%.

Относителен дял на неграмотните лица на 9 и повече навършени години по общини към 7 септември 2021 година:

 

По дял на неграмотното население област Шумен се нарежда на тринадесето място сред всички области в страната. Относителният дял на неграмотните е най-висок в областите Сливен (5.0%), Кърджали и Ямбол с по 2.6%, а най-нисък е в област София (столица) – 0.4%, сочат данните на статистиката.

 

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *