С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,786

Последни и по потребление на вода

Шумен се нарежда на последно място в страната по потребление на питейна вода – 76 литра средно на човек на денонощие, при 102 литра за страната през 2020 г., сочат данните на ТСБ „Североизток, отдел „Статистически изследвания – Шумен“. Разпределението по области показва, че през 2020 г. водещо място по потребление заемат София (столица) (127 л/чов./ден.) и Благоевград (113 л/чов./ден.), а на последно място са Търговище (68 л/чов./ден.), Сливен (71 л/чов./денонощие) и Шумен (76 л/чов./денонощие).

Използвана от домакинствата питейна вода от общественото водоснабдяване средно на човек в област Шумен за периода 2010 – 2020 година

През 2020 г. в област Шумен на режим на водоснабдяване поради недостиг на вода е 12.5% от населението (7.0% през 2019 г.), при 3.9% за страната. В 6 области водоснабдяването не е ограничавано. Най-засегнати от режим на водоснабдяване са областите Перник (83.3%), Търговище (24.3%), Шумен (12.5%) и Ямбол (12.2%), сочат данните на статистиката.

В областта 57.3% от населението е свързано с обществената канализация. През 2020 г. делът на населението, свързано със селищни пречиствателни станции за отпадъчни води с вторични методи и методи за допречистване (отстраняване на азот и/или фосфор), е 53.6%, при 65.1% за страната. С обществената канализационна мрежа, но без наличие на пречистване, е свързано 3.7% от населението (9.6% за страната).

През 2020 г. в Североизточен район са регистрирани 23 селищни пречиствателни станции за отпадъчни води (174 за страната), от които 18 с капацитет над 2 000 еквивалент жители.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *