Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 575

Последната станция

Приключи изграждането на помпена станция за отпадъчни води Дивдядово с напорен колектор гр. Шумен. Обектът има издадено разрешително за ползване от Дирекция за национален строителен контрол от 20 април миналата година, а през юли  чрез Асоциацията по ВиК обектът бепредаден  на ВиК-оператора за стопанисване, експлоатация и управление.

На заключителна пресконференция днес в общината бе представен пред  журналистите дългият път от проектирането и подписването на договора за изпълнение през 2013 г. до завършването на обекта. През ноември  м.г. изтече срокът за съобщаване на дефекти и на практика обектът вече може да бъде „официално“ открит. Представителят на надзора инж. Илияна Бонева връчи сертификат за ползванена съоръжението на зам.-кмета по строителство и екология инж. Боян Тодоров. На пресконференцията присъства още ръководителят на проекта инж. Дарина Маринова и представител на оператора ВиК в Шумен. Представител на изпълнителя нямаши.

Помпената станция бе изградена по проект  „Интегриран воден цикъл на град Шумен-ІІ етап-втора фаза“ по ОП „Околна среда 2014 – 2020г.“. Той предвиждаше изграждане на помпена станция за отпадни води на кв. Дивдядово с напорен колектор до пречиствателна станция за отпадни води – Шумен. Строителството включваше още изграждане на довеждащ колектор за отпадни води от кв. Дивдядово до помпената станция, както и захранващи мрежи и съоръжения от квартала до помпената станция.

Стойността на тази част от проекта е над 2,2 млн. лева. Изпълнител на обекта бе  “Консорциум ПСОВ Дивдядово 2013 г.” ДЗЗД, в който влизат “Одесосстрой” ООД – Варна, “Билдинг Строй Експрес” ЕООД – Шумен и “Валмекс” ЕООД – София.

Тъй като обектът не можа да бъде завършен в предвидения срок, той бе префазиран през 2016 г., което направи възможно приключването на строителството със средства от следващия програмен период. Реализацията на проекта осигури възможност  отпадните води на кв. Дивдядово да достигат безпроблемно до пречиствателната станция  в Шумен.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *