Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 565

Помощ за първолаци

 

Към този момент 868 са подадените заявления -декларации в областта за отпускане на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас за учебната 2019/2020 година в дирекциите „Социално подпомагане“ в Шумен.  Издадените заповеди за отпускане на помощта са за 799 деца. 52 са заповедите за отказ. Това заяви Мартина Драгнева, директор на „Социално подпомагане“ Шумен.

До 15 октомври все още можете да подадете заявление в съответните дирекции „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на заявителя, припомни Драгнева.  Към него се прилага удостоверение за брутните доходи на семейството за предходните 12 месеца преди подаване на заявлението, както и удостоверение от съответното учебно заведение, че детето е записано в първи клас  на държавно или общинско училище.

Изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, които отговарят на условията за социално подпомагане, от тази година ще се извършва на два транша: 50% от размера на помощта ще се изплаща или предоставя след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а останалите 50% – в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи, припомни Драгнева.

Право на помощта имат семейства, чиито деца са записани за пръв път в първи клас на държавни или общински училища. Друго задължително условие е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв., уточни Мартина Драгнева. Помощта се отпуска без условия за доход за деца с трайни увреждания, сираци и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини и близки по реда на Закона за закрила на детето.

Помощта ще се възстановява от родителите, ако ученикът не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние и ако, в рамките на един месец от учебната година, има допуснати отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.

През миналата учебна 2018/2019 година  еднократна целева помощ получиха семействата на 980 първокласници, а отказите са били 30, уточни Драгнева.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *