С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 167

Ползвайте електронните услуги

Областна администрация Шумен призовава гражданите да се възползват от възможността за заявяване и получаване на административни услуги по електронен път. От средата на 2021 година Областна администрация Шумен е една от пилотните администрации, присъединени към единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“, в т.ч. към Единния портал за достъп до електронни административни услуги и с федерирана интернет страница към държавната агенция, напомнят от пресцентъра на областта.

Всички услуги, предоставяни от Областна администрация Шумен, са достъпни чрез официалната интернет страница на администрацията и Единния портал за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“/ДАЕУ/ на адрес: https://egov.bg, където можете да заявявате, заплащате и получавате административна услуга. Условие за ползването е заявителите да притежават квалифициран електронен подпис /КЕП/.

Областна администрация Шумен напомня, че предвид сериозността на ситуацията с разпространението на COVID-19, използването на внедрените в държавната администрация механизми за електронна комуникация предоставят възможност на гражданите и бизнеса за водене на кореспонденция с администрацията, без необходимостта от посещение на място.

Сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и други може да подадете и през Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) – https://edelivery.egov.bg Комуникацията чрез ССЕВ замества класическия метод за препоръчана поща и позволява изпращане, получаване и съхранение на електронни документи от физически и юридически лица. За ползването на ССЕВ е необходима регистрация, която може да се направи с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Правилата за предоставяне на електронни административни услуги от областната администрация, за обмена на електронни документи между административните органи, гражданите и организациите и за вътрешния обемен на електронни документи в рамките на дейността на Областна администрация Шумен са публикувани на официалната интернет страница и кореспондират на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България.

Центърът за административно обслужване към Областна администрация Шумен отговаря на единен телефонен номер за цялата страна 054 / 862 785, всеки работен ден от 8:00 до 17:30 ч. без прекъсване. В случай на възникнали въпроси можете да отправяте запитванията си и на следния имейл адрес: oashumen@oblastshumen.government.bg

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *