С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,082

Позиция на „Продължаваме промяната“


ПП “Продължаваме промяната” разпространи чрез медиите своя позиция относно предстоящото гласуване в Общинския съвет в Шумен на План-сметката за необходими разходи за дейност “Чистота”. В нея те оставят на компетентните органи да преценят дали е законосъобразно разглеждането на План-сметката след срока по ЗМДТ, който е до 15.01 ежегодно, но напомнят, че кметът на Община Шумен е председател на регионалното сдружение за управление на отпадъците, в което влизат още седем общини от областта и според политическата формация представената план-сметка, както и всички действия на кметския екип в сферата на управлението на отпадъците са в пълно противоречие с основополагащите принципи на опазване на околната среда и чл. 3, т. 4 от ЗООС: “Участие на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решение в областта на околната среда”.

Ето въпросите на ПП „Продължаваме промяната“, разпространени чрез тяхната позиция:

1. Защо в план-сметката няма предвидени никакви средства за проектиране и изграждане на Регионална сепарираща и компостираща инсталация, което е в противоречие на държавната и Европейска политика. Това ли е представата на този екип за развитие на екологичната инфраструктура?

2. Най-големият разход в план-сметката от над 5 млн. лева е за товарене, транспортиране и сепариране на боклука в инсталацията в с. Езерово.

 Защо няма анализи по елементи в план-сметката на цената за услугата от 138,90 лв./тон?

3. Защо има заложени 1.3 милиона лева за изграждане на претоварна станция, след като всички общини в района сами си извозват боклука до Езерово? Видно от регистъра за обществени поръчки през последните години за нуждите на ОП “Чистота” – гр. Шумен са закупени седем нови специализирани автомобила за сметоизвозване. Защо събрания боклук в общински камиони не се транспортира директно до инсталацията в Езерово?

Във връзка с горепосоченото призоваваме общинските съветници в Общински съвет – Шумен да не гласуват предложената от Кмета на община Шумен докладна, както и предлагаме следните решения за по-добро управление на средствата за “Чистота” в Община Шумен, които биха довели до това нашата община да бъде по-чиста през тази и следващите години.

Предлагаме:

От План-сметката за 2023 г. да отпаднат средствата за изграждане на претоварна станция и те да бъдат насочени за:

– проектиране и изграждане на Регионална сепарираща и компостираща инсталация, която ще гарантира перспектива и устойчиво управление на отпадъка, както и приемливи цени заплащани от гражданите за неговото оползотворяване;

– част от средствата да се насочат към увеличаване честотата на миене на улиците и кварталите, тъй като гр. Шумен е на едно от челните места по концентрация на фини прахови частици в България.“, завършва позицията на ПП „Продължаваме промяната“, разпространена от областния координатор за Шумен Николай Колев.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *