COVID-19: Трябва ли да има ново затягане на мерките?
Да

or

Не
гласували: 734

Под наем

Публичен търг за отдаване под наем на терени и помещения в Шумен ще се проведе на 18 март 2021 г. от 10,30 ч. в зала № 363 на Община Шумен, съобщават от общинския пресцентър. Договорът със спечелилия търга се сключва за срок от 5 години.

Тръжната документация се получава в стая № 255а в сградата на общината до 14,00 ч. на 23 март след предварително заплатена такса на касите на първия етаж в общинската администрация. Заявленията за участие в търга, заедно с всички необходими документи, се представят в запечатан непрозрачен плик на гише № 3 в Центъра за информация до 16,00 ч. на 17 март.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се състои при същите тръжни условия на 24 март 2021 г. от 10,30 часа в стая № 255а на Община Шумен, като таксата за участие се внася до 14,00 ч. на 23 март.

Подробна информация за провеждането на търга е публикувана в секция „Търгове“ на официалната интернет страница на Община Шумен. Допълнителна информация гражданите могат да получат и на тел. 054/ 857 659.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *