Добра ли беше за вас 2021?

or

гласували: 155

Подкрепа за хората с увреждания

На Международния ден на хората с увреждания, 3 декември, кметът на Шумен Любомир Христов и областният управител Венцислав Венков се срещнаха с ръководствата и членове на съсловни организации от града.

По време на разговорите с кмета на Шумен бяха обсъдени въпроси, свързани с подобряване на достъпността на градската среда, достъпа до образование, възможностите за трудова реализация, както и качеството на социалните услуги за хората с увреждания. Председателят на Съюза на инвалидите Иванка Казакова изрази готовност за по-активни контакти с местната власт. „Смятаме, че можем да бъдем полезни особено, когато се обсъждат предстоящи строителни и ремонтни дейности по улици, тротоари и обществени сгради, както и по отношение на извършваните социални услуги и достъпа на хората с увреждания до тях“, коментира Казакова. Според Христов, хората с увреждания се сблъскват с проблеми, за които другите не винаги се замислят. „Затова е важно да привлечем повече съмишленици, ангажирани с тези проблеми и да работим заедно за подобряване на условията на живот за хората с увреждания“, каза кметът. Бе обсъдена и необходимостта от създаване на обществен съвет към Община Шумен в подкрепа на хората с увреждания.

В сградата на областната администрация представители на хората с увреждания прие и областният управител Венцислав Венков. На срещата бяха коментирани възможностите за оказване на подкрепа и съдействие при провеждането на политиката за интеграция на хората с увреждания на областно ниво.

Председателят на регионалната организация на Съюза на инвалидите Иванка Казакова определи като основен проблем изграждането на достъпна жизнена и архитектурна среда. Акцент в разговорите тя постави на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност, по която се очаква да може да са кандидатства отново в началото на следващата година. Основната цел е изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства за хора с увреждания и осигуряване на лична мобилност за тяхното социално приобщаване. По думите на Иванка Казакова за успешното реализиране на един такъв проект е необходимо хората с увреждания да получат съдействие от общинските администрации и тя изрази очакванията си след старта на програмата да бъдат проведени срещи с кметовете, за да може всяка община да подкрепи по подходящ начин реализацията на тази програма във всички общини на областта.

Необходимостта да се извършва контрол на качеството на предлаганите социални услуги, трудовата заетост и подобряване на съвместната работа с бюрата по труда, възможностите за социални контакти бяха другите проблеми, които поставиха представителите на двете организации.

По тяхно предложение ще бъде подготвен план за работа на създадения през 2019 година Областен съвет за хората с увреждания, който да провежда тематични заседания  и да се коментират конкретни теми с участието на представители на общински и държавни институции.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *