Подкрепяте ли проектокабинета на Слави?

or

гласували: 387

Подземни контейнери за смет

Така изглеждат подземните контейнери в Пловдив.

Подземни контейнери  за смесени битови отпадъци ще бъдат поставени в Шумен. Това предлага в своя докладна до Общинския съвет кметът Любомир Христов. Реализацията на демонстративния проект предвижда закупуване на 4 такива подземни контейнера. Те ще бъдат с механизъм за отваряне с педал и съд с обем 3 кубични метра. Едно от предимствата е, че на по-малка площ ще бъдат осигурени по-големи обеми за събиране на битовите отпадъци.

Необходимата сума за закупуването им е 35 000 лв., а средствата ще бъдат взети от натрупаните месечни отчисленията по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, които от март до декември миналата година са в размер на 1 626 649 лв.

Такива контейнери вече са разположени в София, Габрово, Созопол, Враца, Козлодуй, Монтана, Димитровград, Брезник, Костинброд, Сандански, Благоевград, Копривщица, Ихтиман, Хисаря, Белослав и Сливница.

Враца са избрали този тип контейнери.

Предложението на кмета, което е част от докладната, с която се преразпределят средства от натрупаните месечни обезпечения и отчисления, включва още закупуване на специализирана техника и оборудване за нуждите на ОП „Паркове и обредна дейност“, за ОП „Строителство и благоустройство“ и за ОП „Чистота“.

От тези средства ще се заделят и за строително–ремонтни дейности. Те включват: Проектиране и строителство на разширение на ретензионен басейн за инфилтратни води в Регионално депо, кв. Дивдядово – 60 000 лв.,Текущ ремонт на второстепенен път от бул. “Симеон Велики” до Общински център за  събиране на опасни отпадъци и на ИУАГ – 300 000 лв., Рехабилитация на пътна настилката от бул. “Мадара” до база на ОП “Чистота” и ОП “Паркове и обредна дейност” – 48 000 лв., Изграждане и оборудване на площадки за разделно събиране на строителни и биоразградими (растителни) отпадъци на територията на населените места от община Шумен – 211 797 лв.

Средствата се разходват по решение на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин на определяне и размер на такса битови отпадъци.

Докладната ще бъде разглеждана на предстоящата сесия на 29 юли.

 

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *