Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 548

Повече гости

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2018 г. в област Шумен е 5 926, като от тях 4 715 са на български граждани, а 1 211 – на чужденци, съобщават от ТСБ Североизток, отдел „Статистически изследвания – Шумен“. В сравнение със същия месец на предходната година общият брой на реализираните нощувки се увеличава с 10.3%. В хотелите са реализирани 75.6% от общия брой нощувки на българските граждани и 95.3% от общия брой нощувки на чуждите граждани.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2018 г. в област Шумен са 4 189 души, като в сравнение с декември 2017 г. се увеличават с 22.8%. Пренощувалите български граждани през месеца са 3 220, или 76.9% от всички пренощували лица, като по-голямата част от българите (81.8%) са нощували в хотелите, където са реализирали средно 1.4 броя нощувки. Пренощувалите чужди граждани са 969, като 97.4% от тях са нощували в хотелите и са реализирали средно по 1.2 броя нощувки, сочи статистиката.

През месец декември 2018 г. 13.4% от чужденците, пренощували в Шуменско, са граждани на страни-членки на Европейския съюз, а 83.5% са от други европейски държави. Най-голям е броят на пренощувалите лица от Турция – 80.4%. Следват Гърция, Австрия, Украйна и Италия.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2018 г. в област Шумен е 13.2%, като в хотелите тя е 13.7%, а в другите места за настаняване – 11.6%. В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата в област Шумен се увеличава с 0.9 процентни пункта.

Приходите от нощувки през декември 2018 г. в област Шумен достигат 221.9 хил. лв., които са с 5.7% повече в сравнение със същия месец на 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите от нощувки от български граждани – с 5.7%, и приходите от чужденци – с 5.6%.

През декември 2018 г. в област Шумен са функционирали 55 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 700, а на леглата – 1 450. В сравнение с декември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 5.2%, а броят на леглата в тях – с 2.7%.

През месец декември 2018 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в седем от десетте общини в област Шумен.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *