Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 585

Питайте НАП

Директорът на шуменския офис на Агенцията Светла Върбева, Цветина Спасова – началник отдел „Услуги за клиенти“ и Десислава Воденичарова – главен инспектор по приходите, ръководител екип в отдел „Услуги за клиенти“ разясниха на пресконференция новостите в данъчната кампания.

На 0700 18 700 – единен телефон за цялата страна, граждани  и представители на фирми могат да получават актуална данъчна и осигурителна информация.  На поставените киокси в данъчното също има опция  за предоставяне на услугата „Информация“. На посоченото в номерчето гише, безплатно, специалист от данъчното ще обясни конкретния казус на всеки гражданин. Това заяви на пресконференция днес  директорът на шуменския офис на Агенцията Светла Върбева. Поводът бе  стартът и протичането на данъчно-осигурителна кампания през 2019г.и новостите свързани с нея.

В пресконференцията участваха още Цветина Спасова – началник отдел „Услуги за клиенти“ и Десислава Воденичарова – главен инспектор по приходите, ръководител екип в отдел „Услуги за клиенти“, офис Шумен.

От старта на данъчната кампания на 10.01.2019г. до 06.02.2019г. включително са подадени общо 1 245 броя декларации за облагане на доходите на физическите лица – по електронен път те са 332 броя и 547 с ПИК. За същия период на 2018г. са подадени 1 303 броя декларации, от които 375 са с електронен подпис и 530 с ПИК /персонален идентификационен код/.

Подадени са общо 519 броя декларации за облагане с корпоративни данъци. За същия период на миналата година те са били 503.

За доходите от 2017г., декларирани през 2018г., в офиса на НАП в гр. Шумен са приети 14 903 броя декларации за доходите на физическите лица, от които 6637 броя по електронен път, т.е. 44,53% от общо подадените. Крайният срок за подаване на декларациите за облагане на доходите от 2018г. е  30 април. От НАП препоръчват декларациите дъ бъдат подавани по електронен пъткоето става по-бързо, по-лесно и безпроблемно.

За по-голямо улеснение гражданите могат да си извадят от НАП ПИК /персонален идентификационен код/ (или ел. подпис) и по този начин да ползват повече от 50 други услуги – справки за задълженията си към НАП, възможност да проверят задълженията си за местни данъци и такси за над 200 общини /в т.ч. Община Шумен/, подаване на данъчни и осигурителни декларации,  възможност за достъп до услуги, предоставяни от Национален осигурителен институт, Национална здравноосигурителна каса, Централен депозитар АД и др.  През 2019г. очакваме много по-малко лични срещи с клиенти, поради е-услугите, които НАП предлага с ПИК. Първоначален достъп до услугите, представяни с ПИК е възможен след въвеждане и потвърждение на активен e-mail адрес, каза Цветина Спасова.

Общо издадените ПИК в офис  Шумен за периода от 2012г. до края на 2018г. са 20 011 броя.  През 2017г. след подадени заявления на лицата са издадени 2762 броя ПИК. През 2018г. издадените ПИК са 3619 броя, а само през м. януари 2019г. ПИК са получили 349 лица.

От НАП напомнят, че плащането на данъците и осигурителните вноски става само по банков път, с пощенски запис за плащане към бюджета или по Интернет.         Без такси е плащането на данъци и осигурителни вноски с банкова карта по интернет от страницата на НАП, както и чрез ПОС-терминалите в офисите на Агенцията.  В офиса на НАП Шумен плащания се приемат чрез 6 броя ПОС-терминала. През изминалата година от тази услуга са се възползвали повече от 6000 клиенти на приходната администрация (общо заплатените задължения са на стойност над 1,3 млн. лв.)

По-важните новости през  тази година разясни Десислава Воденичарова.Данъчно облекчение има за млади семейства – за тях отпада изискването за прилагане на писмена декларация от другия съпруг/а, че същият няма да ползва данъчното облекчение. „Отпада изискването за прилагане на писмена декларация от другия родител, че няма да ползва съответното данъчно облекчение. Създава се възможност за ползване на съответното данъчно облекчение и от двамата родители, когато доходите на единия не са достатъчни“, каза Воденичарова

Нови правила има и при закръгляване на данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, така че дължимият данък за довнасяне да е без стотинки.

Променя се реда на облагането на паричните и предметни награди (които не са хазартни) – от по общия ред към облагане с окончателен данък, събиран при източника. Необлагаеми са наградите, които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба, които са на стойност до 30 лв.

Заради определения минимален месечен размер на осигурителния доход за тази година, който е 560лв. (510 през 2018г.), се променя и минималния месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители за 2019г. – 400лв. (350лв. през 2018 г.).

Максималният месечен размер на осигурителния доход тази година става 3000лв. (при 2600 през 2018г.).

Важно за гражданите е да знаят, че от 1 януари 2019 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на КСО, дължат месечно по 22,40 лева. „Има нов размер на минималния осигурителен доход – 560лв., заради което се променя и размерът на вноската от безработните. Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Така например здравната вноска за месец  януари трябва да се внесе най-късно до 25 февруари“, уточни воденичалова.

От НАП напомнят, ч Декларацията за дължими данъци (по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ) ще се подава от самоосигуряващите се лица само по електронен път, не важи при деклариране на дължимите данъци за 2018г. Справката за изплатени доходи извън трудов договор (подавана от самоосигуряващи се лица и предприятия) се подава до 15 март 2019г.

Ползването на данъчни облекчения и тази година е свързано с изискването да няма неплатени задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация. Съветът на НАП към всички клиенти, които имат намерение да ползват данъчно облекчение е първо да проверят в данъчната си сметка на сайта на НАП дали нямат някое старо задължение, за да избегнат риска облекчението да им бъде отказано. Най-лесно това става с безплатния ПИК, издаван от НАП във всеки офис на агенцията.

Във всички офиси на НАП до края на данъчната кампания ще се работи с т.нар. плаващо работно време, тоест без обедна почивка. Като в дните, в които изтичат срокове офисите ще работят до тогова докато има клиенти в салона за обслужване. Въпреки това насърчаваме своите клиенти да не чакат последните срокове и да ползват електронните услуги на НАП – много по-лесно, бързо и без нерви, казаха от НАП.

Хартиени образци на декларациите има във всички офиси на НАП. Оттам насърчават клиентите на администрацията да използват образците, които са публикувани на интернет страницата на НАП – www.nap.bg. Те са в текстови формат, така че могат да се попълват на компютър.

Заплащането на данъците и осигурителните вноски става само по банков път, с пощенски запис за плащане към бюджета или по Интернет. Без такси е плащането на данъци и осигурителни вноски с банкова карта по интернет от страницата на НАП, както и чрез ПОС-терминалите в офисите на Агенцията. За улеснение на клиентите в повечето офиси на НАП са разкрити банкови гишета. Заплащането на данък върху доходите от физическо лице на банково гише в офис на НАП е безплатно. Заплащането на данъците и осигурителни вноски може да стане и в последния ден, стига средствата да постъпят по сметки на Агенцията до края на следващия работен ден, напомнят от НАП.

Тазгодишната кампания ще приключи на 30 април, който е работен ден, няма да има удължаване на крайния срок. 30 април е срокът за подаване на  декларация за облагане на доходите и плащане на дължимия данък за довнасяне;

До 1 април (31 март е неделя) – е срокът за фирмите за подаване на декларацията за облагане с корпоративни данъци; Декларациите се подават само по електронен път, с електронен подпис. И тази година фирмите ще могат да подават годишните си отчети за дейността на едно място – или в НАП или в териториалните бюра на НСИ.

 

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *