С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 69

Печатите говорят

“Средновековните печати са “фотографията” на своята епоха – носят информация за името, титлата и собственика си, която е безценна за съществуващата  държавна и чиновническа йерархия през Х – ХI в., а така също и представа за облеклото, инсигниите на изобразените владетели. Голяма част от информацията, която носят   е основна за попълване на празноти в хронологията на историята ни.” Това разказва директорът на Археологическия музей във Велики Преслав по повод на приключилия проект „Консервация и реставрация на моливдовули  (печати, б. р.) от Стратегията във Велики Преслав”.

Този проект е осъществен от АМ “Велики Преслав” в партньорство с Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките /и се финансира с подкрепа на Министерството на културата по схема за опазване и популяризиране на дейности в областта на движимото културно наследство в музеите, галериите и визуалните изкуства.

Целта на проекта беше да се направи преглед на състоянието на моливдовулите от средновековен Преслав открити  при разкопки в средновековната крепост Преслав и представляващи най-голямата сбирка на печати намерени на едно място, след което да се пристъпи към почистване, реставрация и консервация  най- засегнатите от окислителните процеси 100 броя печати от всичките над 500 такива в колекцията на музея. Цялата тази дейност се извърши и с цел  опазването им като материално движимо наследство. Печатите в колекцията са  изработени от олово, което е силно податливо на окисно въздействие от околната среда.

По проекта се извърши фотозаснемане и  изготвяне на списък от най-належащите за консервация и реставрация моливдовули, прегледана  е научна документация за тях преди  консервационно- реставрационните дейности, а след нейното извършване е и допълнена.

Изпълненият проект дава  и по-цялостно представяне на нашето културно наследство пред широка публика,  обогатява  музейният сфрагистичен фонд и е етап от последващо Приключилият проект  „Консервация и реставрация на моливдовули  от Стратегията във Велики Преслав“ в АМ „Велики Преслав”  дава възможност на  музея да разполага с допълнителни консервирани находки, които могат да се експонират и обогатят  постоянната експозиция и   познанията на широката публика за историята ни, коментират от музея. През последните години посещаемостта в АМ „Велики Преслав” нараства,  с което интереса към нашето наследство обхваща все по-големи граници.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *