Страхувате ли се от коронавируса?

or

гласували: 586

Печалба за Парка

Счетоводната печалба на Индустриален парк Шумен за миналата 2019 г. е в размер на 2 133 975 лв. Общото събрание на акционерите предлага тя да бъде разпределена, както следва: 10 % или 213 397.58 лв. да бъдат разпределени във фонд „Задължителни резерви“; 30 % или 640 192.72 лв. да бъдат разпределени като дивидент между акционерите, както следва: „НИКИ-БТ“ АД ще получи 384 115 лв., а Община Шумен – 256 077 лв. 60 %  или 1 280 385 лв. да бъдат записани като неразпределена печалба от минали години, предлагат в докладна до Общинския съвет, който трябва да даде мандат на своя представител как да гласува на предстоящото на 8 юни  Общото събрание на дружеството. Дневният ред предвижда още да бъдат освободени от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Индустриален Парк Шумен” АД за дейността им през 2019 година. За одитор за заверка на годишния финансов отчет е предложен Георги Михайлов Георгиев.

Общото събрание на акционерите на „Индустриален Парк Шумен” АД ще освободи Виктор Красимиров Минчев от длъжност член на Съвета на директорите преди изтичане на мандата му по негова молба.Общинската администрация предлага на мястото на Минчев  от квотата на Община Шумен да бъде избран Пламен Димитров Георгиев, който спечели конкурса за главен архитект на общината. Към настоящия момент е инициирана процедура за освобождаването му като общински съветник и се очаква решение на Общинската избирателна комисия, след което ще отпадне пречката за назначаването му.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *