Справя ли се правителството с проблемите пред България?

or

гласували: 506

Парк на 38

38-та годишнина от обявяването на Природен парк “Шуменско плато” за парк ще бъде отбелязана от 11 часа на 5 февруари в Административно-информационен център “Кьошковете”. От дирекцията на парка съобщиха, че в тържеството ще вземат участие представители от местните структури на Изпълнителната агенция по горите, местната власт, Туристическо дружество “Мадарски конник”, училища, деца от ДГ “Конче – вихрогонче” и др.

На тържеството ще бъде показана презентация на ПП “Шуменско плато” като защитена територия с комплексна стойност. А с децата от детската градина «Конче – вихрогонче» ще бъде проведен забавен урок за запознаване с обитателите на парка.

На 5 февруари 1980 година в съответствие със Закона за защита на природната среда и заповед № 79 на Комитета за опазване на природната среда е обявен Народен парк “Шуменско плато”. Със заповед на МОСВ от 8 май 2003 г. паркът е прекатегоризиран в природен. Тридесет и осем години вече Природен парк „Шуменско плато” е обект на специални грижи от държавата за опазване и съхранение на флората, фауната, характерните обекти от неживата природа и местата за отдих и туризъм.

Обликът на парка се определя от платовидния релеф и смесените широколистни гори. ПП «Шуменското плато» се обитава от 350 вида безгръбначни, 240 вида гръбначни животни, 550 вида висши растения. На територията му се намират множество археологически и исторически паметници. В парка има добри условия за пешеходен и велотуризъм. За посетителите са изградени Летен информационен център, “Горско училище” и кътове за отдих.

Изградените информационни центрове, поддържаните туристически маршрути и кътове за отдих са предпоставки в природния парк да има добри условия за екологичен туризъм.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *