С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,786

Отварят пет обществени поръчки

Обществени поръчки по проект “Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Шумен“, финансиран по процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 обявява община Шумен. Проектът е на обща стойност 35 млн. лв. и цели подмяна на печките на твърдо гориво с климатици, пелетни камини или термо-помпи вода-въздух. По проекта могат да кандидатстват всички жители на община Шумен, които биха искали да подменят печките на дърва за постигане на по-чист въздух. За социално слабите е предвидено изграждане на малки соларни панели за компенсиране на сметките за ток.

Подробностите по проекта и предстоящите дейности бяха представени на пресконференция днес от зам.-кмета по строителство и екология арх. Николай Симеонов.

След публикуването на обществените поръчки в Официалния вестник на ЕС, те ще бъдат публикувани в Регистъра на обществените поръчки, след което ще станат видими в Профил на купувача на интернет страницата на Община Шумен. Изискванията по предмета на всяка поръчка са посочени в техническите спецификации.

Първата обществена поръчка чрез открита процедура е  „Сключване на рамково споразумение с предмет: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на климатици за битово отопление за нуждите на Община Шумен“. Стойността на поръчката е 24 729 347,51 лв. без вкл. ДДС, а срокът за получаване на оферти: до 20.03.2024 г. 23:59 ч. В обхвата й са включени дейностите по доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на 9656 бр. инверторни климатици. Целта на обществената поръчка е Възложителят да сключи Рамково споразумение с до четирима потенциални изпълнители.

Втората поръчка е за “Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обслужване на устройствата за битово отопление за нуждите на община Шумен. Стойността на поръчката е 1 137 512,01 лв. без вкл. ДДС. Срок за получаване на оферти: до 21.03.2024 г. 23:59 ч. Поръчката е разделена на 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства за битово отопление на пелети и радиатори“ с прогнозно количество: 160 броя топловъздушни пелетни камини със затворена горивна камера, 48 броя пелетни камини с водна риза, заедно с 11 броя пелетни котли; 225 стоманени панелни радиатора. Обособена позиция № 2 „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства за битово отопление – термопомпи сплит система „въздух – вода“ с прогнозно количество: 16 броя.

Третата обществена поръчка е за „Провеждане на информационна кампания за населението в община Шумен в рамките на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Шумен“. Стойността на поръчката е 430 000,00 лв. без вкл. ДДС. Срок за получаване на оферти: до 22.03.2024 г. 23:59 ч.

Четвъртата обществена поръчка е за „Демонтаж от жилищни имоти, транспортиране и предаване за рециклиране на отоплителни устройства за битово отопление на дърва и въглища по проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Шумен“. Стойността на поръчката е 443 390,00 лв. без вкл. ДДС. Срок за получаване на оферти: до 26.03.2024 г. 23:59 ч.

Петата обществена поръчка е с предмет: „Изработка и доставка на печатни и рекламно-информационни материали във връзка с изпълнение на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Шумен“. Стойността на поръчката е 70 000,00 лв. без вкл. ДДС. Срок за получаване на оферти: до 26.03.2024 г. 23:59 ч.

 

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *