С кого трябва да сме? С Европа (зелено) или с Русия (червено)

or

гласували: 1,542

Осъвременяване на пенсиите

Териториалното поделение на Националния осигурителен институт Шумен информира, че на основание чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване и Постановление на Министерския съвет № 130 от 28.05.2015 г., от 1 юли ще бъдат осъвременени получаваните пенсии.
“В област Шумен увеличение ще получат 53345 бр. пенсионери. Определен е нов размер на социалната пенсия за старост – 115,15 лв. Пенсиите, несвързани с трудова дейност, се определят в процент от социалната пенсия за старост, съгласно Кодекса за социално осигуряване.” – обясни директорът на териториалното поделение д-р Емилия Станчева.
Минималният размер на личната пенсия за осигурителен стаж и възраст се увеличава на 157,44 лв. Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при намален осигурителен стаж става 133,82 лв. Минималният размер на пенсиите, според процента на намалената работоспособност, получават и пенсионерите с инвалидна пенсия поради общо заболяване.
При намалена работоспособност от 50 до 70.99 на сто, пенсионираните ще получават минимална пенсия от 133,82 лв., при инвалидност от 71 до 90 на сто – 165,31 лв. и при инвалидност над 90 на сто – 181,06 лв. Пострадалите от трудова злополука и професионална болест ще получават минимална лична пенсия от 157,44 лв. при намалена работоспособност от 50 до 70.99 на сто, при инвалидност от 71 до 90 на сто – 181,06 лв., а над 90 на сто – 196,80 лв. Наследствената пенсия ще е с размер, не по-малък от 118,08 лв.
Всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31.12.2014 г. ще бъдат осъвременени с 1,9%. Максималният размер на пенсиите ще бъде 910 лв. Изплащането на пенсиите, определени в нов размер, ще започне на 07.07.2015 г. /вторник/ и ще приключи на 20.07.2015 г. /понеделник/.
Разпореждания за осъвременяването на пенсиите ще се изготвят и връчват на пенсионерите при поискване в териториалното поделение на НОИ. В случаи на обжалване, срокът по чл. 117, ал. 2, съответно чл. 117, ал. 4 от КСО започва да тече от датата, на която е връчено разпореждането на лицето, допълват от НОИ.

Коментари

Няма коментари по темата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *